Eerste Kamer stemt voor wetsvoorstel meer ruimte voor nieuwe scholen

19 mei 2020

Ondanks de geuite zorgen bij de behandeling van het wetsvoorstel vorige week, stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel 'Meer ruimte voor nieuwe scholen'. Met de nieuwe wet wordt de stichtingsprocedure voor het oprichten van een nieuwe school aangepast. Het gaat om scholen die door de overheid bekostigd worden. Met deze wet wil de regering het scholenaanbod beter laten aansluiten bij de wensen en behoeften van ouders en leerlingen.

Wat verandert er in de nieuwe wet?

  • Ten eerste moet de initiatiefnemer laten zien dat hij de gemeente, het samenwerkingsverband en de schoolbesturen in de regio heeft uitgenodigd voor een gesprek.
  • Daarnaast moet de initiatiefnemer aantonen dat er voldoende belangstelling is voor zijn nieuwe school. Dit kan hij aantonen door middel van ouderverklaringen of, in bepaalde gevallen, van een marktonderzoek (nieuwbouwwijk of de garantiefunctie openbaar onderwijs). De initiatiefnemer berekent op basis van de ouderverklaringen en demografische gegevens of de school op lange termijn in staat is om voldoende leerlingen aan zich te binden.
  • Ten derde oordeelt de Inspectie van het Onderwijs over de te verwachten onderwijskwaliteit en moet de initiatiefnemers informatie aanleveren over zijn bestuurders en toezichthouders.
  • Scholen kunnen momenteel alleen worden gesticht als die school tot een erkende richting behoort. Deze erkende richting speelt vanaf 1 juni 2021 voor het besluit over de start van een school geen doorslaggevende rol meer.
     

VO-raad wil Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen verplichten

De VO-raad sprak zich al eerder uit tegen deze wet. Nieuwe initiatieven kunnen een risico vormen voor de samenwerking tussen schoolbesturen in de regio en de concurrentie versterken. Ook nu de wet in de Tweede Kamer is aangenomen, vinden wij dat het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) de aangewezen plek is om te bespreken of het onderwijsaanbod in de regio nog voldoende aansluit bij de wensen van ouders en leerlingen. Door het vrijblijvende karakter van het RPO werkt dit op dit moment niet overal even goed. Wij zijn dan ook van mening dat het RPO verplicht moet worden.

Initiatiefnemers kunnen vanaf 1 juni 2021 melden dat zij een nieuwe school willen starten.

Meer informatie staat op www.rijksoverheid.nl/oprichten-nieuwe-school