Eerste sessie ontwikkelgroepen regionale samenwerking: ‘Alle belangen op tafel leggen’

14 juli 2021

Hoe kom je tot goede regionale samenwerking, waar alle betrokken partijen zich in kunnen vinden? Momenteel buigen 24 schoolbestuurders zich in vier ontwikkelgroepen over deze én andere leervragen rond samenwerking in de regio. De eerste sessies zijn inmiddels afgerond. De hierbij opgedane inzichten en het samenwerkingsmodel waar mee wordt gewerkt, kunnen ook voor andere schoolbestuurders interessant zijn.

De ontwikkelgroepen zijn - op initiatief van het project 'Regionale samenwerking' van de VO-raad - voor de zomer van start gegaan. De reden om mee te doen verschilt per deelnemer; soms ligt er al een concrete casus van een op handen zijnde fusie of (bestuurlijke) samenwerking, in andere gevallen gaat het meer om het gezamenlijk definiëren van de regionale opgave.

 “We hopen dat de ontwikkelgroepen voldoende handvatten gaan bieden om in alle mogelijke samenwerkingen het beste eruit te halen voor alle partijen, met als uiteindelijk gezamenlijk doel goed onderwijsaanbod dat toekomstbestendig is”, aldus projectleider Ilona van Wamel.

Inzichten en tools

De deelnemers hebben diverse leervragen op dit vlak: hoe voer je bijvoorbeeld de juiste dialoog, en kom je tot goede oplossingen in het gesprek tussen grote en kleine scholen of scholen met verschillende grondslagen? Een belangrijke geleerde les tijdens de eerste sessies is: speel zo vroeg mogelijk in het proces open kaart en leg alle échte belangen op tafel. Voorwaarde hiervoor is dat een gemeenschappelijke vertrouwensbasis wordt gelegd. 

Tijdens de sessies werd gewerkt met het samenwerkingskader van Common Eye. Dit theoretische kader helpt partijen nog beter met elkaar (regionaal) samen te werken, zowel binnen een organisatie als tussen organisaties onderling.

Ook meer kennis opdoen over regionale samenwerking?   

De kennis die binnen de ontwikkelgroepen wordt opgedaan, zal breder worden gedeeld binnen de sector. Het ontwikkeltraject duurt nog tot eind november; zowel tussentijds als naderhand zal de VO-raad over de opbrengsten berichten. Houd hiervoor onze website en nieuwsbrief in de gaten.  

Afhankelijk van de uitkomsten van dit ontwikkeltraject denkt het projectteam ook na over een eventueel vervolg. Heeft uw school interesse om hieraan deel te nemen? Laat het weten aan Sjoerd Vrijburg, projectmedewerker regionale samenwerking bij de VO-raad, via sjoerdvrijburg@vo-raad.nl
 

Publicaties
Op de themapagina Krimp vindt u onder het kopje 'Informatie over het hoe van regionale samenwerking' een aantal publicaties met  handvatten, kennis en praktijkvoorbeelden rond het realiseren van goede regionale samenwerking.