Examens 2021: aanpassing PTA en examenreglement

02 maart 2021

Door veranderingen in de examinering dit jaar zijn er aanpassingen nodig van onder andere het PTA en het examenreglement. Een nieuwe handreiking helpt bij het doorvoeren van deze aanpassingen. Daarnaast zijn het rooster voor het derde tijdvak bekend en vindt u meer informatie over de Regeling modellen diploma’s VO.

Minister Slob heeft een aantal maatregelen genomen met betrekking tot de examinering in 2021. Het gaat om:

  • de examinering van het beroepsgerichte profielvak in het vmbo;
  • spreiding in de tijd van de centrale examens;
  • een extra herkansing;
  • en een wegstreepregeling bij de uitslagbepaling.
     

De eerste maatregel vraagt van veel scholen een aanpassing van het PTA, en soms een aanpassing van de herkansingsregeling in het examenreglement. De maatregelen over de spreiding van de centrale examens en het wegstrepen van een vak vragen waarschijnlijk van alle scholen een aanpassing van het examenreglement. Onderstaande handreiking gaat in op de aard en inhoud van de aanpassingen en de procedure die u hierbij moet volgen.


Rooster derde tijdvak bekend

Onlangs heeft het College voor Toetsen en Examens het rooster voor het derde tijdvak bekendgemaakt en dit in een bericht aan de examensecretarissen gezonden. Het bericht is hier te vinden: bericht CvTE derde tijdvak.

Regeling diploma’s

In januari is de aanpassing van de Regeling modellen diploma’s VO gepubliceerd in verband met het schoolexamen rekenen en enkele technische wijzigingen. De regeling is hier te vinden als webversie of als pdf.