Geen uitzondering ouderbijdrage voor tweetalig onderwijs en technasia

11 juli 2019

Als het aan de minister ligt, mogen leerlingen nooit worden uitgesloten van activiteiten wanneer hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. Slob blijft hiermee bij zijn plan dat dit geldt voor alle activiteiten, ook voor extra onderwijsprogramma’s als tweetalig onderwijs en technasia. Dat blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen naar aanleiding van de Schoolkostenmonitor 2018/2019 en onderzoek naar de kosten voor het tweetalig onderwijs in het vo.

Eerder stelde Slob al dat het niet betalen van een vrijwillige bijdrage voor extra activiteiten en programma’s niet mag leiden tot uitsluiting. Hoe en per wanneer hij dit wil gaan regelen, is echter nog niet duidelijk. Ook de VO-raad vindt het onwenselijk dat de portemonnee van je ouders bepaalt welk onderwijsprogramma je kunt volgen.

Omdat scholen nu geen middelen krijgen voor deze extra programma’s, betekent het dat de bekostiging van scholen opgehoogd moet worden zodat alle kinderen deze mogelijkheden kunnen krijgen. De minister is dit niet van plan: “Mocht het zo zijn dat er toch extra onderwijsprogramma’s wegvallen wanneer scholen daar geen verplichte bijdrage voor mogen vragen, dan kies ik in eerste instantie voor een beperkter, maar weliswaar voor alle leerlingen toegankelijk onderwijsaanbod.”