Gezamenlijke aanpak herziening curriculum naar Tweede Kamer

12 februari 2017

De Onderwijscoöperatie, VO-raad, PO-Raad, Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en Ouders & Onderwijs hebben gezamenlijk een voorstel aan staatssecretaris Dekker gestuurd om tot een herziend curriculum te komen in het primair en voortgezet onderwijs. De onderwijspartijen hebben de handen ineengeslagen en een aanpak opgesteld met een centrale rol voor leraren. Een succesvolle curriculumherziening ‘staat of valt’ in de optiek van de VO-raad met een goede betrokkenheid van leerlingen, ouders, leraren, schoolleiders en bestuurders.

De onderwijspartijen vragen de staatssecretaris om dit mogelijk te maken. De aanpak (zie ook: infographic) vormt het vervolg op de verdiepingsfase van Onderwijs2032. De staatssecretaris heeft de aanpak naar de Tweede Kamer gestuurd met zijn reactie hierop.

Burgerschapsonderwijs

Bij de herziening kijken de partijen onder meer naar burgerschapsonderwijs. Een wet die voorschrijft aan welke thema’s scholen tijdens burgerschapslessen aandacht moeten geven – zoals Dekker wil – is daarmee overbodig en bovendien onwenselijk. De VO-raad vindt een wettelijke verplichting geen recht doen aan de inzet van scholen en leraren. Discussie over burgerschapsonderwijs en hoe hier vorm aan kan worden gegeven, hoort thuis bij de integrale curriculumherziening. 

Voortvarende start

De VO-raad dringt erop aan dat een voortvarende start wordt gemaakt met de ontwikkeling van een toekomstgericht curriculum met doorlopende leerlijnen, en dat dit curriculum binnen afzienbare tijd tot stand wordt gebracht. Hierbij dienen urgente aansluitingsproblemen die een soepele doorstroom en overstap binnen het onderwijs belemmeren – zoals de programmatische aansluiting van vmbo gl/tl op het havo – zeker in het licht van een doorstroomrecht met spoed te worden opgepakt.