Hoe bereiden scholen en besturen zich voor op een inspectiebezoek?

08 maart 2024

Scholen bereiden zich op heel veel verschillende manieren voor op een inspectiebezoek. Dat blijkt uit de resultaten van de poll-app die vroeg aan schoolleiders, rector-bestuurders en bestuurders wat zij doen in voorbereiding op een dergelijk bezoek.

De gesprekken binnen het schoolteam worden het vaakst genoemd door schoolleiders. Voor (rector)bestuurders waren dit de gesprekken tussen de bestuurder(s) en schoolleider(s).  Bij de antwoorden bij de “anders namelijk” kwam ook naar voren het betrekken van een kwaliteitsmedewerker of kwaliteitscoördinator, het doen van interne audit of visitaties en op gestructureerd werken aan een kwaliteitscyclus.

Bij de vraag over welke activiteit men de volgende meer wil gaan inzetten, wordt door alle doelgroepen relatief vaak een audit of visitatie (‘de blik van buiten’) genoemd. Schoolleiders noemen daarnaast ook vaak het afnemen van evaluaties bijvoorbeeld onder leerlingen en ouders.

Welke extra ondersteuning is nodig?

De voorkeur van schoolleiders en (rector) bestuurders voor ondersteuning ter voorbereiding op een volgend inspectiebezoek gaat uit naar een handreiking en/of praktijkvoorbeelden.

Wat gaan we met de uitkomsten doen?

De resultaten uit deze peiling worden meegenomen bij de ontwikkeling van een passend ondersteuningsaanbod voor schoolleiders en (rector) bestuurders op dit thema. We kijken onder meer of we de ondersteuning vanuit de VO-raad, op deze websitepagina over inspectietoezicht, verder kunnen verbeteren/aanpassen.

Wil je hierover meedenken? Mail dan naar voortgezetleren@vo-raad.nl o.v.v. meedenken voorbereiding inspectiebezoek.