Hogere energielasten schoolgebouwen blijvende zorg

13 oktober 2022

Schoolbesturen zien steeds duidelijker de zorgen en risico's bij de blijvend hoge energieprijzen. Oplopende energielasten tot wel twaalf keer het normale niveau zijn bekend. Minister Wiersma zegde deze week in het vragenuurtje in de Tweede Kamer toe dat er voor 1 november helderheid komt over wat het ministerie voor scholen kan betekenen.

Tot op heden zijn er geen scholen bekend die in acute geldnood zijn gekomen. Wel is duidelijk dat in de loop van 2023 (en verder, als de huidige situatie van hoge prijzen doorzet) steeds grotere zorgen en risico’s komen. Volgens de minister kunnen scholen die op korte termijn geldproblemen verwachten al langer zich melden bij DUO. Scholen in acute liquiditeitsproblemen vanwege de hoge energieprijzen kunnen zich melden bij DUO via het ico@duo.nl. Dit is het reguliere mailadres van DUO, waarna het signaal z.s.m. wordt opgepakt. Scholen die zich zorgen maken over een financieel moeilijke situatie in 2023, kunnen dit doorgeven aan de VO-raad via energielasten@vo-raad.nl. We verzamelen hiermee directe informatie van scholen om een accuraat beeld te krijgen van de situatie.

Op deze manier wordt naast een sectoraal beeld via een al lopend onderzoek, ook gewerkt aan de hand van casuïstiek. Inzet op maatwerk bij problemen voor scholen lijkt een logische stap. Totdat meer bekend is wordt op scholen dus een beroep gedaan hun reserves aan te spreken voor de bekostiging van de oplopende energielasten.

Politieke aandacht

Eerder meldden we al dat het probleem van hoge energielasten voor scholen op diverse overlegtafels ligt en bij het ministerie van OCW. Het heeft politiek dan ook de nodige aandacht gekregen met onder andere de motie van Paternotte (D66) die het kabinet verzoekt om bij de zoektocht naar oplossingen voor het energie-intensieve MKB ook te kijken naar gerichte ondersteuning van scholen en culturele instellingen. Ook zijn er door diverse Kamerfracties (PvdA, GroenLinks) vragen gesteld aan de minister hoe hij denkt om te gaan met de hogere energielasten voor scholen.

Inkoopcoöperatie Energie voor Scholen

In het FD van 12 oktober wordt de problematiek nog eens benadrukt doordat zij melden dat een groot energiebedrijf (DVEP) in de problemen zou zitten. DVEP is de partij waar inkoopcoöperatie Energie voor scholen bij inkoopt en waarmee ten minste 6500 scholen langjarige contracten hebben. Op de site van Energie voor Scholen wordt ingegaan op de situatie rondom DVEP.