In diverse media: ‘Maatregelen nodig om krimp het hoofd te bieden’

18 februari 2019

Door krimp dreigt in een aantal gebieden in Nederland de laatste middelbare school te verdwijnen. Dit kan betekenen dat leerlingen in deze regio’s niet de opleiding kunnen kiezen die bij hen past. Nu al is niet overal een technische vmbo-opleiding in de buurt. ‘Het kan niet zo zijn dat er straks alleen goed onderwijs op redelijke afstand bestaat in de stad. De overheid moet daarin investeren’, aldus Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad in het AD.

Om de krimp in het voortgezet onderwijs het hoofd te bieden zijn in ieder geval drie maatregelen nodig:

  • Er moet extra steun komen in de vorm van een ‘laatsteschooltoeslag’, voor scholen die als enige en laatste school het onderwijs voor leerlingen in een regio verzorgen.
  • In regio’s waar krimp toeslaat, vaak op het platteland, moet steun geboden worden bij het opzetten van nauwe vormen van samenwerking en optimalisatie van het regionale onderwijsaanbod voor leerlingen. Een mogelijkheid is om de doorwerking van de terugloop in de bekostiging een paar jaar te vertragen. Dat geeft scholen extra tijd om vergaande samenwerking en vernieuwing van het regionale aanbod vorm te geven.
  • Daarnaast moet er voor scholen die door een combinatie van krimp, het gewijzigd bekostigingsmodel en een herverdeling van middelen in de problemen komen iets gebeuren (vooral kleine brede scholengemeenschappen vmbo-scholen). Voor elk van deze overheidsmaatregelen moet gekeken worden waar extra financiële steun geboden is.  
     

Ook is het belangrijk dat scholen in krimpgebieden samenwerking zoeken om een breed onderwijsaanbod te handhaven. Dit ondersteunt de VO-raad vanuit het project regionale samenwerking.

Update 12 april: Naar aanleiding van het bericht van de NOS zijn Kamervragen gesteld. Lees de Kamervragen en de antwoorden van minister Slob over het verdwijnen van middelbare scholen in krimpregio's (11 april 2019)