In Trouw: Help, waar zijn de leerlingen?

22 januari 2019

“Veel scholen zitten nog in een concurrentiestand, terwijl samenwerken uiteindelijk de enige oplossing is. Het voorbeeld van Achterhoek VO laat zien hoe het óók kan.” Aldus VO-raad voorzitter Paul Rosenmöller in dagblad Trouw, dat op 22 januari aandacht besteedt aan de leerlingendaling in het vo.

In de Achterhoek hebben vo-scholen de handen ineengeslagen om het hoofd te bieden aan de leerlingendaling; een ontwikkeling waar vrijwel alle scholen in toenemende mate mee te maken krijgen
 
Door deze krimp is het niet mogelijk om de drie huidige scholengemeenschappen in Doetinchem - het Ludger College, Rietveld Lyceum en Ulenhofcollege - in stand te houden. “Dan krijg je dat scholen als instituut proberen te overleven en steeds schraler worden in hun aanbod”, aldus Henk van der Esch, bestuursvoorzitter van Achterhoek VO, in Trouw. “We wilden ook voorkomen dat er een vechtmarkt zou ontstaan in Doetinchem.” Er werd daarom voor gekozen om de drie scholengemeenschappen op te heffen. Daarvoor in de plaats verrijzen er in 2020 twee nieuwe scholen, een christelijke en een openbare. De een richt zich op maatwerk en ondernemerschap, de ander op tweetalig onderwijs en internationalisering. 
 
Er werd bewust niet gekozen voor een fusie. “Dan zou er een ongelijk speelveld ontstaan voor de medewerkers. Daarnaast zou de enige openbare school van de drie, het Rietveld College, niet in een fusie passen vanwege het in de Grondwet verankerde recht op openbaar onderwijs. En ten derde willen we de krimp juist aangrijpen om te vernieuwen in plaats van defensief te fuseren.”
 
Paul Rosenmöller noemt het voorbeeld vanuit de Achterhoek VO in Trouw een voorbeeld voor andere scholen. “Het laat zien hoe het óók kan. De krimp biedt ook kansen, zoals onderwijsvernieuwing en een verschuiving naar veel meer maatwerk.”

Vmbo

In de krant wijst Rosenmöller ook op de grote daling van het aantal leerlingen specifiek in het vmbo. Hierdoor wordt het moeilijker voor scholen om een goed aanbod aan vmbo-onderwijs in stand te houden, een belangrijk zorgpunt van de VO-raad. Ook Renée van Schoonhoven, bijzonder hoogleraar Onderwijsrecht aan de Vrije Universiteit, stelt in Trouw dat de grootste risico's nog liggen bij het vmbo en het speciaal onderwijs. Volgens haar is het een grote uitdaging voor scholen om te garanderen dat er ook voor deze leerlingen voldoende goed aanbod blijft.

Aanpak behoud aanbod technisch vmbo
In Trouw wordt ook het voorbeeld van Stera genoemd, een meerjarig project in de Achterhoek om het technisch vmbo hier te behouden. Binnen dit project krijgen vmbo-leerlingen les op een mbo-school in de buurt, waar ze beschikken over vernuftige apparatuur. Zij krijgen dan les van hun eigen docent én een mbo-docent. Ook worden praktijklessen gegeven bij bedrijven. Door deze samenwerking kan ondanks de leerlingendaling een goed onderwijsaanbod gerealiseerd worden. Ook maken leerlingen kennis met ervaren beroepsmensen, de nieuwste ontwikkelingen in de techniek en kan het bedrijfsleven al vroegtijdig een verbinding aangaan met toekomstige werknemers.


Wegens copyright redenen is het gehele artikel in Trouw helaas niet beschikbaar