In EenVandaag: Lesroosters komen niet rond na vakantie

21 augustus 2023

Bij het begin van het schooljaar is er in de media veel aandacht voor het steeds verder oplopende lerarentekort, waardoor lang niet alle vakken op volle kracht kunnen worden gegeven. In de uitzending van EenVandaag op 18 augustus benoemt VO-raad voorzitter Henk Hagoort - alsook Jelmer Evers, vicevoorzitter van de AOb - een aantal zaken die bij kunnen dragen aan een oplossing en waar de sector en politiek dit jaar verder mee aan de slag moeten, en benadrukt hij het belang van samenwerking tussen scholen op dit vlak.

De tekorten zijn heel groot; dat betekent dat scholen alle zeilen moeten bijzetten om geen lessen uit te laten vallen, en soms dat leerlingen minder uren van een vak krijgen dan dat ze gewend zijn, vertelt Hagoort. “Ik weet zeker dat schoolleiders deze dagen hun uiterste best doen om alle tekorten op te heffen, maar dat gaat niet overal lukken. We weten dat het in steden soms ook lastiger is dan in andere gebieden.” Hagoort hoopt dan ook dat meerdere scholen uit de regio bij elkaar gaan zitten om de schaarste te verdelen. "Er worden onderling al afspraken over gemaakt, maar het kan altijd meer."

Als het gaat om mogelijke oplossingen noemt Hagoort verder het versnellen van de routes naar een bevoegdheid, een betere begeleiding van starters, het uitbreiden van de zij-instroom en het inzetten van docenten voor verschillende vakken. “En we moeten er goed naar kijken of alle taken die een docent heeft wel echt door hem of haar gedaan moeten worden.” Ook zou het aantal lesuren - dat in Nederland relatief gezien hoog is - onder voorwaarden verminderd kunnen worden. “Het zou het vak aantrekkelijker maken als je de onderwijstijd vermindert en je dan juist als gevolg kwalitatief betere lessen krijgt."

Daarnaast is een goed salaris belangrijk. Hagoort: “Als je de film tien jaar terugdraait, hebben leraren ingeleverd, ze hebben ook een aantal jaar de nullijn gehad. Bij een aantrekkelijk beroep hoort ook een aantrekkelijk salaris."

Werkplan
In samenwerking met het ministerie van OCW en de andere vertegenwoordigers van scholen, lerarenopleidingen en leraren heeft de VO-raad eind 2022 een werkplan gemaakt om het lerarentekort tegen te gaan. Momenteel wordt uitvoering gegeven aan de gemaakte afspraken. Een reeds zichtbaar voorbeeld daarvan zijn de 28 onderwijsregio’s die als voorloper aan de slag zijn.