Initiatiefwetsvoorstel voor afschaffen lerarenregister ingediend

05 december 2018

De Kamerleden Bisschop (SGP) en Kwint (SP) hebben een wetsvoorstel ingediend om het lerarenregister, het registervoorportaal en het professioneel statuut af te schaffen. Het wetsvoorstel ligt inhoudelijk in lijn met het standpunt van de VO-raad en de andere sectorraden.

Met het wetsvoorstel willen de Kamerleden de bepalingen schrappen over het lerarenregister en het registervoorportaal, die met de Wet beroep leraar in de verschillende onderwijswetten terecht zijn gekomen. Ook de bepalingen over het professioneel statuut willen ze verwijderen uit de onderwijswetten. De verplichting om voor leraren een bekwaamheidsdossier bij te houden, blijft wel gewoon van kracht. Scholen zijn en blijven daarop aanspreekbaar. De Kamerleden willen met het voorstel het onderwijsveld de ruimte geven om in vrijheid te werken aan de ontwikkeling van een nieuwe koers voor professionalisering van leraren.

Het initiatiefwetsvoorstel ligt in lijn met eerdere kritische analyses over het lerarenregister en met de oproep van de sectorraden aan de minister om de verplichte levering van lerarengegevens door schoolbesturen voor een lerarenregister te heroverwegen.