Kamer verdeeld over opbrengsten en adviezen Curriculum.nu

05 maart 2020

De Tweede Kamer is verdeeld over het vervolg van het proces van curriculumherziening. Vooral D66, SP en PVV vinden dat Curriculum.nu moet stoppen in zijn huidige vorm en dat een vervolg anders ingericht moet worden. Ook CDA neigt hiernaar. De producten (visies, grote opdrachten en bouwstenen) van de ontwikkelteams van Curriculum.nu en de adviezen van de coördinatiegroep werden op 5 maart 2020 besproken in de Kamer tijdens een algemeen overleg.

Volgens D66 is de opdracht van de Kamer veel breder opgepakt dan de kaders die hiervoor zijn meegegeven. Minister Slob antwoordde dat hij zich zorgvuldig aan de door de Kamer verstrekte opdracht heeft gehouden en dat het de wens van de Kamer zelf was om schoolleiders en docenten ‘in the lead’ te zetten. Ook is de minister van mening dat hij tussentijds zorgvuldig en duidelijk heeft gecommuniceerd met de Kamerleden. Bovendien is er een uiterst zorgvuldig proces doorlopen waarbij advies is gevraagd aan vele partijen uit het veld waaronder docenten, experts en wetenschappers.

Tijdens het debat werden ook zorgen geuit over de overladenheid van het lesprogramma die er volgens meerdere partijen door de huidige voorstellen niet minder op wordt. Een aantal fracties vindt dat draagvlak bij docenten ontbreekt. Ook de balans tussen het leren van kennis en vaardigheden baart hen ook zorgen.

Tijdelijke 'commissie van wijzen' beoordelen inhoud adviezen curriculum.nu

Uit het debat kwamen twee onderdelen naar voren waar de partijen het wel over eens zijn:

  • Er moet een commissie ingesteld worden die de huidige producten beoordeelt en bepaalt wat vervolgstappen nu moeten zijn. De commissie zou in ieder geval moeten bestaan uit vakdidactici, vakexperts en wetenschappers. Het is nog onduidelijk of in de commissie ook schoolleiders en docenten moeten deelnemen. De minister zei ook toe een dergelijke commissie te willen instellen en denkt daarbij eerst aan een tijdelijke commissie bij koninklijk besluit, omdat een permanente commissie bij wet geregeld moet worden en dat kost erg veel tijd.
  • Als het onderwijs aan de slag moet met een curriculumherziening dan heeft het daar tijd en ruimte voor nodig. Daarin moet het gefaciliteerd worden.

Wat nu?

Over enkele weken krijgt het debat een vervolg in een zogeheten VAO. Hier dienen de partijen moties in waarover de week erna wordt gestemd. Na behandeling in de Tweede Kamer moet ook de Eerste Kamer nog akkoord gaan met de voorstellen.