Kamer wil inzicht in personeelskosten per schoolbestuur

08 november 2018

De Tweede Kamer stemde op 6 november 2018 voor een motie die de regering verzoekt inzichtelijk te maken hoeveel geld schoolbesturen nu uitgeven aan personeel dat niet in loondienst is. De bedragen moeten worden uitgesplitst naar personeel en (interim-)bestuurders en managers. De motie werd ingediend tijdens het algemeen overleg over leraren op 30 oktober 2018 en gaat verder dan het overzicht dat de minister eind dit jaar naar de Kamer stuurt waarin percentages worden gebruikt.

Ook wil de Tweede Kamer het gebruik van uitzendbureaus tot een 'absoluut noodzakelijk minimum' te beperken. Hiervoor moet Slob volgens de betreffende motie spoedig afspraken maken met schoolbesturen. De minister gaf eerder aan dat er niet op landelijk niveau een verbod opgelegd kan worden en dat hij dat ook niet wil, omdat het schoolleiders in noodgevallen een bepaalde mate van flexibiliteit brengt, en dat het verantwoordelijkheid van scholen is. In de nog te publiceren subsidieregeling voor de regionale aanpak lerarentekort wordt het voorkomen van de inzet van uitzendbureaus verder uitgewerkt.

De VO-raad maakt zich zorgen over de vercommercialisering van het lerarentekort. Het onderstreept eens te meer de noodzaak om structureel en op landelijk niveau te investeren in de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep en ervoor te zorgen dat er overal voldoende goede leraren zijn.