Kamer wil structurele aandacht voor racisme en discriminatie in onderwijs

06 juli 2020

De Tweede Kamer wil aandacht voor racisme, discriminatie en mensenrechten structureel verankeren in het onderwijs. Hiertoe is op 2 juli jl. een tweetal moties aangenomen.

In een van deze moties verzoekt de Kamer de regering om er blijvend op toe te zien dat mensenrechten en antidiscriminatie een herkenbaar en belangrijk onderdeel vormen van de nieuwe kerndoelen van het basis- en voortgezet onderwijs.    

Daarnaast wil de Kamer dat de regering regelt dat er in de lerarenopleidingen expliciet aandacht wordt besteed aan racisme, discriminatie en antisemitisme.  

Deze moties waren ingediend tijdens het debat over institutioneel racisme in Nederland op 1 juli.  Ze komen voort uit de toegenomen maatschappelijke aandacht voor dit probleem, en sluiten aan bij de vernieuwde burgerschapsopdracht voor scholen om aandacht te besteden aan actief burgerschap en sociale integratie, waarbij gemeenschappelijke waarden zoals gelijkheid en ‘respect voor elkaar’ een belangrijke rol spelen.