LAKS roept met actie #REDMIJNDIPLOMA op tot extra examenmaatregelen

01 december 2022

Het LAKS heeft een actie #REDMIJNDIPLOMA opgezet, om te benadrukken dat meer maatregelen nodig zijn voor de eindexamens 2023. Eerder onderstreepte de VO-raad al - samen met het LAKS en Stichting Platforms vmbo - dat een breder pakket aan maatregelen nodig is voor de huidige examenkandidaten, die het grootste deel van hun onderwijs in de coronapandemie hebben moeten volgen en nog sterk kampen met de gevolgen hiervan.

Minister Wiersma schreef op 21 november in een Kamerbrief voor de examens van 2023 grotendeels terug te gaan naar de situatie van voor corona en alleen nog enkele kleine maatregelen te treffen. Deze maatregelen betreffen het verlengen van het tweede tijdvak van het centraal examen, en verlenging van de afnameperiodes van de digitale examens in het vmbo en het centraal schriftelijk en praktisch examen. 

De VO-raad liet hierop weten deze beslissing te betreuren. Wij pleiten voor een breder maatregelenpakket, met een extra herkansing, spreiding over twee volledige tijdvakken voor de papieren examens en de mogelijkheid tot het afnemen van het cspe als schoolexamen. 

Ook het LAKS vindt dat er meer maatregelen nodig zijn, om recht te doen aan de lastige situatie voor examenkandidaten. De scholen zijn inmiddels weer open, maar leerlingen hebben nog steeds veel lesuitval door onder andere ziekteverzuim en het lerarentekort. Daarnaast hebben veel leerlingen door de coronacrisis vertragingen opgelopen op cognitief en sociaal-emotioneel vlak. LAKS-voorzitter Janouke van Meerveld: “Weten dat je de mogelijkheid hebt om je examens te spreiden en wanneer het nodig is een extra herkansing te kunnen maken, geeft examenkandidaten veel rust. Veel leerlingen ervaren heel veel stress of ze hun examen kunnen halen en geven aan het niet meer te trekken door deze stress en onzekerheid.”

Met de actie #REDMIJNDIPLOMA vraagt het LAKS de komende tijd aandacht voor de examenkandidaten en de noodzaak voor meer maatregelen.