Meerderheid Kamer stemt voor Wet Meer ruimte voor nieuwe scholen

01 oktober 2019

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft voor het wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen gestemd. Dat bleek op 1 oktober 2019 bij de stemmingen in de Kamer. De VO-raad blijft pleiten voor een stevige rol van het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen.

Naast de instemming met het wetsvoorstel werden ook enkele amendementen en moties aangenomen. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Marktonderzoek mag alleen in bepaalde gevallen worden ingezet om de belangstelling te meten. Welke gevallen dat zijn, moet nog worden uitgewerkt.
  • De initiatiefnemer voor een nieuwe school moet in de aanvraag ook beschrijven hoe de school kan bijdragen aan het tegengaan van segregatie, hoe de school omgaat met de vrijwillige ouderbijdrage, hoe de school verwacht te gaan samenwerken met kinderopvang en hoe de school uitvoering geeft aan de Wet medezeggenschap op scholen.
  • De gemeente kan haar zienswijze kenbaar maken over de komst van een nieuwe school.
     

RPO is dé plek om onderwijsaanbod in regio te bespreken

De VO-raad sprak zich al eerder uit tegen deze wet. Nieuwe initiatieven kunnen een risico vormen voor de samenwerking tussen schoolbesturen in de regio en de concurrentie versterken. Ook nu de wet in de Tweede Kamer is aangenomen, vinden wij dat het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) de aangewezen plek is om te bespreken of het onderwijsaanbod in de regio nog voldoende aansluit bij de wensen van ouders en leerlingen. Door het vrijblijvende karakter van het RPO werkt dit op dit moment niet overal even goed. Wij zijn dan ook van mening dat het RPO verplicht moet worden.