Monitor pas toe-bepalingen van start: publiceer uw jaarverslag

08 september 2021

In september monitort het bureau van de VO-raad de toepassing van de pas-toebepalingen uit de Code goed onderwijsbestuur VO. Deze pas-toebepalingen bevatten de basis voor goed bestuur in het voortgezet onderwijs, en zijn daarmee voorwaardelijk voor een goede governance.

In 2020 publiceerden alle besturen hun jaarverslag, en steeds meer besturen publiceerden een klachtenregeling, klokkenluidersregeling en integriteitscode. Echter, nog niet alle schoolbesturen hebben deze en andere documenten gepubliceerd.

In 2020 is ook de commissie code goed bestuur van start gegaan. Deze commissie heeft als doel om de toepassing van de code te stimuleren. De commissie roept alle collega-besturen van de VO-raad op om na te gaan of ze voldoen aan de pas toe-bepalingen uit de code. Hiertoe is ook een checklist opgesteld.