Nieuw katern: Werk maken van strategisch personeelsbeleid (HRM)

12 september 2019

"Wil je strategisch HRM in je organisatie naar een hoger plan brengen, maak dan een bewuste keuze voor een beperkt aantal doelen." Dit is een van de tien opdrachten aan bestuurders en schoolleiders die zijn opgenomen in het geheel herziene katern over strategisch personeelsbeleid in het vo dat vandaag is verschenen. Prof. dr. Peter Leisink, die deze maand afscheid neemt als hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, tekende samen met prof. dr. Eva Knies voor de inhoudelijke herziening.

cover katernHet vernieuwde katern biedt besturen en scholen geen blauwdruk voor strategisch personeelsbeleid, maar een compact overzicht van onderliggende uitgangspunten, werkende principes en concrete handvatten. Het is primair geschreven voor bestuurders en schoolleiders (op eindverantwoordelijk en middenmanagementniveau) en is tevens relevant voor bijvoorbeeld HR-functionarissen. Behalve de nieuwste wetenschappelijke inzichten bevat het katern diverse praktijkinterviews. Daarin vertellen bestuurders, schoolleiders en HR-functionarissen vanuit verschillende invalshoeken over strategisch personeelsbeleid in hun organisatie: van duurzame inzetbaarheid tot de rol van autonome teams en de professionele dialoog. Ook zijn in het katern aanbevelingen opgenomen die voortvloeien uit het sectorbrede monitoringsonderzoek in het kader van het Sectorakkoord, waaraan begin dit jaar ruim 160 schoolbesturen deelnamen.

Toen we ons gingen verdiepen in strategisch HRM, kregen we meer overzicht. Ineens viel alles wat we al deden, op zijn plek.

Ingrid Tjio Regius College Schagen

Groeiende belangstelling

Aanleiding voor de grondige herziening van het katern is de ontwikkeling die strategisch personeelsbeleid in het voortgezet onderwijs de laatste vijf jaar heeft doorgemaakt. Mede door de succesvolle leergang Strategisch HRM is de belangstelling voor personeelsbeleid sterk gegroeid. Vanaf 2016 zorgde het project Stap 2 daarnaast voor een impuls aan beweging in de sector. Dit resulteerde onder meer in een training SHRM voor HR-medewerkers en de ontwikkeling van de Spiegel Personeel en School, een zelfreflectie-instrument waarvan de verzamelde uitkomsten in het katern zijn meegenomen.

Ook landelijk wordt strategisch personeelsbeleid in toenemende mate erkend als aangrijpingspunt voor kwaliteitsverbetering, onderwijsontwikkeling en professionele ontwikkeling. Niet voor niets ligt in het geactualiseerde Sectorakkoord uit 2018 de focus nog meer op strategisch personeelsbeleid. Daarnaast speelt het onderwerp een grotere rol in verwante beleidsprioriteiten in de sector, zoals de verdere verbetering van de onderwijskwaliteit en de ontwikkeling van scholen als professionele schoolorganisaties.