Nieuw: Magazine Aan de slag met een formatieve cultuur

23 april 2024

Het programma Voortgezet Leren heeft een nieuw magazine uitgebracht vol actuele praktijkvoorbeelden, praktische instrumenten en kennis uit onderzoek over formatieve cultuur.

Op een school met een formatieve cultuur werkt iedereen formatief: leerlingen, leraren én schoolleiding. Iedereen bepaalt leerdoelen en succescriteria voor zichzelf of met elkaar en evalueert de vorderingen daarin frequent. Met de verkregen inzichten en informatie over het leerproces kan het leren van zowel leerlingen als het schoolteam bevorderd worden en kan het onderwijsaanbod geoptimaliseerd worden. Steeds meer schoolleiders en leraren zijn geïnteresseerd in zelfregulerend leren of formatief werken en willen ermee aan de slag op school of doen dat inmiddels al.

Een transitie naar een formatieve cultuur in de school gaat stap voor stap. De rol van de schoolleider is daarin belangrijk. Op welke manieren kun jij formatief werken in de school stimuleren? Hoe zorg je ervoor dat iedereen dezelfde taal spreekt? Dat leraren de juiste kennis en vaardigheden hebben om formatief te “Het gaat er vooral om dat je als schoolleider het goede voorbeeld geeft en zelf ook ontwikkeldoelen formuleert” handelen in de klas? En hoe kun je zelf formatief handelen als schoolleiding?

In dit magazine vertellen schoolleiders hoe zij aan de slag zijn gegaan met een formatieve cultuur in de school. Verder lees je in dit magazine inspirerende praktijkvoorbeelden en krijg je praktische instrumenten en tips van andere scholen om een formatieve cultuur stap voor stap en op een procesmatige manier in jouw school te ontwikkelen.

 

Aan de slag met schoolontwikkeling

Schoolontwikkeling is een cyclisch en continu proces, waarbij je verschillende fasen doorloopt. Om scholen te ondersteunen bij een schoolontwikkeling is het fasenmodel ontwikkeld. Deze toolkit helpt je om aan de slag te gaan met een ontwikkeling op jouw school. Meer weten? Kijk op Aanpak schoolontwikkeling - VO-raad