Aanpak schoolontwikkeling

03 februari 2023

Schoolontwikkeling is een cyclisch en continu proces, waarbij je verschillende fasen doorloopt. Deze toolkit helpt je om aan de slag te gaan met een ontwikkeling op jouw school.

Hoe werkt de toolkit?

Bekijk de Aanpak schoolontwikkeling. Bespreek vervolgens met je collega’s welke bouwstenen voor een duurzame ontwikkeling bij jullie op school al aanwezig zijn en welke bouwstenen extra aandacht nodig hebben.

horizontale opsomming van de fases

Nu kun je aan de slag met het fasenmodel. Bepaal waar jullie je in het ontwikkelproces bevinden en met welke fase jullie als eerste aan de slag gaan. Klik vervolgens op die fase voor relevante hulpvragen, tools, praktijkvoorbeelden én inzichten uit onderzoek.

Fases van het ontwikkelproces

Ambitie vaststellenbeeld bergpad naar de top
In deze fase bepalen jullie als schoolleiding, vaksectie of werkgroep waar jullie op korte en lange termijn naartoe willen, afgestemd op de onderwijsvisie en context van de school.

 

beeld route naar bestemming

Beginsituatie analyseren
Om naar de nieuwe situatie toe kunnen bewegen, moeten jullie weten waar jullie nu staan ten opzichte van de ambitie. Breng in kaart wat jullie beginsituatie is; wat goed gaat en beter kan.

 

Schoolcontext vaststellen
Om te kunnen ontwikkelen, is het belangrijk om te weten hoe de context van de school eruit ziet. Hoe zit de organisatie in elkaar? En hoe worden beslissingen bijvoorbeeld genomen?

 

Strategie bepalen
In deze fase bepalen jullie de ontwikkelstrategie. Kies voor een strategie die aansluit bij de analyse en die past bij jullie ambitie, de (cultuur van de) organisatie en de betrokkenen.

 

Stappenplan maken
Op basis van de ontwikkelstrategie kunnen jullie het stappenplan maken. In dit plan formuleren jullie de concrete resultaten die jullie willen bereiken, inclusief acties en rollen.

 

Uitvoeren in de praktijk
Tijdens het ontwikkelproces is het belangrijk om alert te blijven op vorderingen die worden gemaakt en op betrokkenheid binnen de school. Hebben jullie nog hetzelfde doel voor ogen?

 

Evalueren en vervolgstappen bepalen
Evaluatie en borging zijn belangrijke onderdelen van onderwijsontwikkeling. Evalueer, onderzoek of jullie doel is bereikt en ga na wat de genomen stappen hebben opgeleverd.

 

Meer weten?

Heb je vragen over (fasen van) schoolontwikkeling? Stuur een mail naar info@voortgezetleren.nl of bel 030 232 48 80.