Nieuwe campagne helpt jongeren te praten over mentale klachten

03 juni 2024

Op 3 juni, samenvallend met de start van de Week van de Mentale Gezondheid, is de jongerencampagne ‘Hey, het is oké’ gelanceerd. Doel van deze campagne is om praten over beginnende mentale klachten normaler te maken voor jongeren (tussen de 16 en 25 jaar). Door op tijd mentale klachten te signaleren en bespreken kunnen ergere klachten vaak voorkomen worden.

Op de campagnewebsite kunnen jongeren tips en handvatten vinden voor het praten over hun gevoelens en het omgaan met mentale klachten, alsook ervaringsverhalen van andere jongeren en een overzicht van hulpverleners en initiatieven die hen kunnen helpen. Thema’s die centraal staan in de campagne zijn prestatiedruk en eenzaamheid.

Voor scholen is materiaal beschikbaar waarmee ze deze campagne onder de aandacht kunnen brengen bij leerlingen. 

De campagne wordt georganiseerd door het ministerie van VWS en start tegelijk met de Nederlandse Week van de Mentale Gezondheid, van 3 juni tot en met 8 juni. De campagne duurt zes weken.

 

Conferentie 'Wegwijs in welbevinden'
Op 14 oktober organiseert het Nationaal Programma Onderwijs de conferentie ‘Wegwijs in welbevinden’ rond het versterken van de mentale gezondheid van leerlingen. Hoe kan je hier als school de komende periode verder werk van maken? En hoe kan je hierbij ook aandacht hebben voor je eigen welbevinden en dat van collega’s? Zet de datum alvast in je agenda; binnenkort volgt meer informatie en kan je aanmelden voor de conferentie. 

 

Zie voor meer informatie rond dit thema en een overzicht van ondersteuningsaanbod voor scholen ook de themapagina ‘Mentale gezondheid en welbevinden’ van de VO-raad.