Nieuwe dashboards Nuffic brengen internationalisering van scholen in kaart

12 februari 2019

Nuffic heeft een aantal dashboards ontwikkeld, waarin schoolbestuurders, schoolleiders, docenten en andere geïnteresseerden kunnen zien welke scholen in Nederland bezig zijn met internationalisering en met welke netwerken en activiteiten zij actief zijn. Dit kan hen helpen de regionale samenwerking te zoeken rond internationalisering en dit op de eigen school zo verder te brengen.

Uit recent onderzoek kwam naar voren dat er groeiende aandacht is voor internationalisering in het vo, maar dat er ook nog kansen liggen voor verdere internationalisering van het onderwijs. De dashboards kunnen nuttig zijn voor docenten, schoolleiders en bestuurders die hiermee aan de slag willen. Zo kunnen ze via de dashboards snel zien welke scholen al ervaring hebben met een bepaalde internationaliseringsactiviteit waar ze zelf iets mee willen, en contact zoeken voor advies en/of samenwerking. Bestuurders in krimpregio’s kunnen daarnaast in de gaten houden welk aanbod al aanwezig is in die regio, en waar gewenst de samenwerking met de betreffende scholen opzoeken. Ook kunnen po- en vo-scholen elkaar bijvoorbeeld opzoeken, om te komen tot betere aansluiting rondom het tweede talenonderwijs en wereldburgerschap.

De informatie wordt getoond door op een regio te klikken of door te zoeken op een specifieke school. Er worden alleen scholen getoond die aangesloten zijn bij een Nuffic-netwerk. In het voortgezet onderwijs zijn er meer dan 350 scholen actief in de verschillende netwerken en programma’s van Nuffic. Ook zijn er internationale scholen toegevoegd aan de dashboards. Nuffic heeft de ambitie om de dashboards elk jaar bij te werken met actuele gegevens.