Nieuwe handreiking: hoe komt u tot een goede collegiale consultatie rond examinering?

23 januari 2020

Hoe borgen andere scholen de kwaliteit van de schoolexaminering, waar lopen ze hierbij tegenaan en hebben ze nog advies en/of voorbeelden van goede aanpakken? Met het organiseren van een collegiale consultatie rond het thema schoolexaminering kunt u collega’s en collega-scholen hierover bevragen en zo waardevolle kennis en inspiratie opdoen om de aanpak op uw eigen school op dit vlak verder te verbeteren. De VO-raad heeft recentelijk een handreiking gepubliceerd waarin u kunt lezen hoe u tot een dergelijke collegiale consultatie kunt komen.

Om te komen tot een versterking van de kwaliteitsborging schoolexaminering heeft de sector enkele afspraken gemaakt en vertaald in negen actielijnen. Een van die actielijnen is het werken aan en onderhouden van de kwaliteit door deel te nemen aan collegiale consultatie. Scholen kunnen een dergelijke consultatie zelf inrichten. Met de handreiking wil de VO-raad hen ondersteunen op dit vlak.

De handreiking geeft enkele praktische voorbeelden van collegiale consultatie schoolexaminering, benoemt voorwaarden voor een effectieve inrichting en uitvoering daarvan en geeft een reeks mogelijke gespreksvragen en gespreksthema's.

De handreiking is tot stand gekomen in samenwerking met vertegenwoordigers van scholen en besturen.

Bijeenkomst ‘Collegiale consultatie examinering': ga met collega's in gesprek

Op 12 maart 2020 kunt u ook tijdens een bijeenkomst van de VO-raad in Zeist met collega’s in gesprek gaan over de schoolexaminering en dilemma’s, tips en goede voorbeelden uitwisselen. Lees meer en meld u aan