Nieuwe special Verrassend Passend: barrières voor (financiële) samenwerking onderwijs-jeugd doorbroken

28 november 2019

Bestaande wettelijke barrières maken het niet eenvoudig om tot een goede (financiële) samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp te komen, maar met durf, creativiteit en een gezamenlijke focus en investeringen, is wel degelijk veel mogelijk. Dat is de kernboodschap van de nieuwe special Verrassend Passend, die deze keer gaat over de ‘combinatie onderwijs-jeugd middelen’. In acht praktijkvoorbeelden laten onderwijs en jeugdhulp zien hoe zij mooie oplossingen hebben gevonden en krachtige samenwerking hebben gerealiseerd.

Bij deze samenwerking hebben de betrokken professionals uit onderwijs en jeugdhulp te maken met andere organisatieculturen en met andere regelgeving en geldstromen, doordat onderwijs en jeugdzorg onder verschillende wetten vallen. Dit kan het lastig maken om tot een gezamenlijke aanpak te komen, waarbij ook goede financieringsafspraken zijn gemaakt en bijvoorbeeld budgetten worden samengevoegd. Toch lukt het steeds vaker om wel tot kansrijke (financiële) samenwerking te komen.

VO-raad voorzitter Paul Rosenmöller: “Op steeds meer plaatsen in het land slaan scholen, samenwerkingsverbanden, jeugdhulporganisaties en gemeenten de handen ineen. Het is mooi om te zien hoe zij barrières weten te doorbreken, en een gezamenlijke visie, aanpak en financiering weten te creëren. Het belang van het kind staat hierbij ook altijd centraal, ondanks de soms lastige kaders en omstandigheden. Deze goede samenwerking tussen onderwijs en zorg is ontzettend belangrijk; het is cruciaal om alle kinderen de ondersteuning en zorg te kunnen bieden die zij op school nodig hebben, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.”

Deze special bevat acht praktijkvoorbeelden en een interview met René Peeters. Peeters schreef het advies ‘Mét andere ogen’, waarin hij aangeeft hoe de samenwerking tussen de domeinen (passend) onderwijs, jeugd en zorg verbeterd kan worden.

U kunt de special ook bestellen via het Steunpunt Passend Onderwijs.

De special werd ontwikkeld door het Steunpunt Passend Onderwijs, in samenwerking met het NJi en Oberon.

“We willen dat kinderen, ouders en scholen zo weinig mogelijk last hebben van die omslachtige regelgeving. En we zien het als onze taak om daarvoor alles te doen wat in ons vermogen ligt.” 
Harriët Smit, programmamanager passend onderwijs bij samenwerkingsverband Sterk VO. Zij werkt mee aan de  proeftuin ‘Onderwijszorgarrangementen Utrecht’. Hierbij slaan de gemeente Utrecht, de samenwerkingsverbanden Utrecht PO en Sterk VO en buurtteamorganisatie Lokalis de handen ineen om zorg in onderwijstijd op een eenvoudige en effectieve manier vorm te geven en te financieren. Lees het complete praktijkvoorbeeld in de special Verrassend Passend.

 

“Het is heel belangrijk dat de verschillende werelden en de geldstromen al vanaf het begin samenkomen. Zo kun je op het juiste moment en ter plekke doen wat het kind nodig heeft, kun je een goede verbinding maken met de gezinssituatie en kun je integraal zorg en onderwijs verzorgen. Het heeft kortom een enorme meerwaarde om vanaf de start samen te werken.”
Boukje Tol, wethouder sociaal domein in de gemeente Waadhoeke – betrokken bij de Einstein Class van CSG Anna Maria van Schurmanschool (AMS) in Franeker. Meerbegaafde jongeren met autisme krijgen hier onderwijs en begeleiding op maat. Lees het complete praktijkvoorbeeld in de special Verrassend Passend.