NRO: Vrij gebruik van smartphones, tablets en laptops leidt af

21 februari 2023

Vrij gebruik van smartphones, tablets en laptops tijdens de lessen heeft een negatief effect op leerprestaties. Waarschijnlijk is de aandacht die sociale media en berichtenverkeer opeisen daarvan de belangrijkste oorzaak. Om deze mogelijke afleidingen te verkleinen, is het raadzaam ICT in de lessen gestructureerd in te zetten. Dat wil zeggen dat leerlingen apps op de laptop of tablet alleen ter ondersteuning van het leerproces mogen of kunnen gebruiken. Dat blijkt uit het antwoord van NRO Kennisrotonde op vragen uit het veld, waaronder de VO-raad.

Bij vrij gebruik van smartphones, tablets en laptops tijdens de lessen zorgt de aandacht die sociale media en berichtenverkeer opeisen ervoor dat leerlingen (in vo en mbo) te veel afgeleid worden en zich niet kunnen concentreren op de leertaak. Onderzoek laat zien dat er weinig kans lijkt op afleiding bij leerlingen als in de lessen digitale technologie gestructureerd wordt ingezet. ‘Gestructureerd’ wil zeggen dat apps op de telefoon of laptop/tablet ter ondersteuning van het leerproces dienen, bijvoorbeeld: oefeningen doen, vragen beantwoorden, in kleine groepjes opdrachten doen voor een project.

‘Lager presterende’ leerlingen

NRO verwijst naar Nederlands onderzoek wat laat zien dat het negatieve verband tussen vrij gebruik van ICT op school en leerprestaties, met name geldt voor de groep die het laagst presteert (bij een indeling in drie groepen). Dit wijst er op dat voor de leerlingen die meer moeite hebben met leren, het vrije gebruik van ICT ongunstig uitwerkt op hun leerprestaties. En dat leerlingen die minder of weinig moeite hebben met leren, gemiddeld genomen geen negatieve effecten ondervinden van ICT, aldus NRO.

Breder ICT schoolbeleid

Niet alleen bij smartphones, maar ook bij laptops en tablets met internettoegang bestaat de kans dat leerlingen tijdens de les sociale media raadplegen en berichtjes lezen of versturen.  Het lijkt daarom van belang, concludeert NRO, het smartphonebeleid op school onderdeel te laten zijn van breder schoolbeleid ten aanzien van de inzet en het gebruik van ICT in de school.

Over de vraag aan NRO

Bij het maken van beleid rondom mobieltjes op school is het belangrijk dat scholen inzichten uit onderzoek kunnen betrekken. De VO-raad heeft daarom NRO gevraagd wat bekend is uit onderzoek op het gebied van (beleid rond) mobieltjes in school.

Ga jij met jouw school ook aan de slag met de regulering van het gebruik van smartphone? Laat ons weten waar jij behoefte aan hebt via redactie@vo-raad.nl

Al goed beleid op school?

De VO-raad wil succesvol beleid rondom mobieltjes in school delen binnen de sector. Wil je jouw aanpak delen met andere scholen, laat het weten via lindazeegers@vo-raad.nl