Onderwijs, ouders en marktpartijen presenteren manifest ict in het onderwijs

19 januari 2017

Zorg voor goed internet op scholen, verlaag de btw op digitale leermiddelen naar 6 procent en maak opleidingen mogelijk die leraren met academische vaardigheden afleveren. Hiertoe roepen onderwijs, ouders en marktpartijen de overheid op in het manifest ‘Nú investeren in onderwijs van morgen’ dat op 19 januari 2017 is gepresenteerd.

Investering in solide en toekomstbestendige basis voor ict-voorzieningen

Scholen willen steeds meer gebruik maken van digitale (en adaptieve) leermiddelen maar lopen tegen belemmeringen aan zoals een goede aansluiting op het internet en de hoge kosten van digitaal lesmateriaal.

Voor het po en vo is glasvezel nodig om gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die ict biedt voor toekomstgericht onderwijs. In het po en vo beschikt 55% van de scholen daar echter - om uiteenlopende redenen - nog niet over. In 2019 moet er een betaalbaar aanbod van glasvezel zijn voor alle scholen. Hiervoor is een éénmalige investering in aanlegkosten glasvezel nodig van € 65 miljoen en voor de bijkomende wifi-voorzieningen in de scholen een investering van € 23 miljoen.

Bekostiging onderwijs onvoldoende voor investeren in ict

De bekostiging van leermiddelen is geënt op schoolboeken. Schoolbesturen ontvangen hiervoor € 306,88 per leerling. De kosten van digitaal lesmateriaal zijn echter hoger dan de kosten voor schoolboeken. Dit wordt veroorzaakt door het hogere btw-tarief, de kortere afschrijvingstermijn en de kosten voor software en devices om de content te kunnen gebruiken. Een herijking van het budget is dan ook noodzakelijk.

Leraren helpen bij ontwikkeling ict-vaardigheden

Onderwijs en marktpartijen willen met het manifest laten zien dat zij zich samen verder zullen inzetten om ict meer en beter in te zetten in het onderwijs. Zo willen ze samen meer digitaal lesmateriaal ontwikkelen, gebaseerd op vragen van docenten. Ook is het belangrijk dat scholen leraren helpen om de benodigde vaardigheden op te doen waarmee ze goed met digitale leermiddelen kunnen werken.

Tot de ondertekenaars van het manifest behoren: PO-Raad, VO-raad, Kennisnet, Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), Ouders & Onderwijs, GEU, Heutink, Heutink ICT, Vereniging Digitale Onderwijs Dienstverleners (VDOD), Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv), Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs (BaB), de Rolf Groep en KBb-educatief.
 

Zie ook het pamflet waarin de VO-raad, PO-Raad, MBO Raad, Kennisnet, GEU, KBb-E en VDOD pleiten voor een verlaging van het btw-tarief op digitale leermiddelen van 21 naar 6%.