Onderwijsorganisaties pleiten voor boosterprik voor personeel

23 november 2021

In een brief aan de ministers van Onderwijs en VWS doen de gezamenlijke onderwijsorganisaties – van basisscholen tot universiteiten, inclusief de vakbeweging – een dringend beroep om onderwijsgevend personeel met voorrang in aanmerking te laten komen voor een boosterprik.

De organisaties waarderen het dat het kabinet hoge prioriteit geeft aan het openhouden van de scholen en onderwijsinstellingen, maar dit moet vanzelfsprekend wel veilig en verantwoord kunnen. ‘Niet alles is direct beïnvloedbaar in deze crisis, maar één maatregel die de veiligheid onder onderwijspersoneel op korte termijn kan verhogen is wel mogelijk: het snel versterken van de eigen bescherming tegen het virus met een boosterprik.’ Door hen met voorrang in aanmerking te laten komen voor een boosterprik ‘laten wij samen aan het onderwijspersoneel zien dat hun gezondheid onze, maar ook uw volledige aandacht heeft.’