Uitzondering voor scholen - 1,5 meter afstand in de scholen geen verplichting

22 november 2021

Op 23 november 2021 heeft het kabinet aangekondigd om vanaf 24 november de 1,5 meter weer verplicht te stellen. Er is een uitzondering gemaakt voor het onderwijs.

Voor leerlingen, studenten en docenten in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijshoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs is het houden van afstand op de onderwijsinstelling niet verplicht. Eventueel andere aanwezigen dienen in de school wel 1,5 meter afstand te houden ten opzichte van elkaar en van het onderwijspersoneel.

Het kabinet adviseert overigens wel dat onderwijspersoneel onderling daar waar het kan zoveel mogelijk 1,5 meter afstand houdt.