Prestatieboxmiddelen voor 2023 alsnog verhoogd

25 augustus 2023

Op 24 augustus 2023 is de wijzigingsregeling Aanvullende bekostiging strategisch personeelsbeleid, begeleiding en verzuim vo gepubliceerd. Ook de bedragen voor de werkdrukmiddelen zijn aangepast.

De 50% korting die voor 2023 voor strategisch HRM en voorkomen van thuiszitters in ons nieuwsbericht van januari bekend is gemaakt, is ingetrokken. Dat betekent dat scholen alsnog, op basis van de door accountants gecontroleerde leerlingaantallen van 1 oktober 2022, het volledige tarief per leerling ontvangen. Tegelijkertijd is op de oorspronkelijke bedragen ook de loon- en prijsindexatie 2023 van toepassing.

Tarief 2023 per leerling oud     nieuw
SHRM €   49,19  €   104,05
Voorkomen thuiszitters €   11,07 €     23,45

 

Wat de gevolgen zijn voor de bekostiging vanaf 2024, is nog onduidelijk. Vooralsnog lijkt het beschikbaar te blijven voor de sector maar besturen doen er goed aan hier terughoudend mee te zijn in de eigen begroting.

Werkdrukmiddelen

Voor de werkdrukmiddelen geldt ook dat de tarieven voor 2023 zijn aangepast aan de loon- en prijsindexatie.

Tarief 2023 per leerling oud nieuw
Vbo3-4/pro €    451,75 €    478,03
Overig avo €    301,16 €    318,68