Publicitair trucje van minister Slob

11 september 2019

Met het aangekondigde geld voor ‘betere arbeidsvoorwaarden in het po’ stelt minister Slob geen extra geld ter beschikking voor het verminderen van de werkdruk en verhoging van het lerarensalaris. Deze zogenoemde loonbijstelling, die de minister woensdagochtend opnieuw bekendmaakte, is geld dat het ministerie van BZK jaarlijks beschikbaar stelt om de stijgende personeelskosten van te betalen. Deze zogenaamde referentieruimte is voor po en vo hetzelfde. In de redenering van Slob zou er ook voor het vo 216 miljoen euro extra beschikbaar komen. De aankondiging van de minister is in die zin een wat flauw publicitair trucje.

In een brief aan de Kamer kondigt de minister daarnaast aan meer subsidie beschikbaar te stellen voor het opleiden van zij-instromers, met name in het po en mbo, en stelt hij 1,2 miljoen extra subsidie beschikbaar voor het op regionaal niveau aanpakken van het lerarentekort.

De PO-raad, VO-raad en de vakbonden deden voor de zomer een dringende, gezamenlijke oproep aan het kabinet om de noodzakelijke middelen in de begroting van 2020 om de nijpende tekorten en de hoge werkdruk in het funderend onderwijs het hoofd te bieden.