Richtlijnen voor privaat aanbod en maximering ouderbijdrage

28 februari 2022

Minister Wiersma wil ‘de normalisering van het private aanbod in het publieke onderwijs aanpakken en ontmoedigen’. Daartoe gaat hij onder andere aan de slag met het maximeren van de ouderbijdrage en het maken van richtlijnen. Dat schrijft de minister in een brief naar de Tweede Kamer. De VO-raad vindt het goed dat bestuurders en schoolleiders afwegingskaders meekrijgen voor de inzet van private partijen.

In de brief geeft de minister zijn beleidsreactie op het rapport ‘Publiek karakter voorop’ van de Onderwijsraad. De Onderwijsraad roept in dit rapport op tot waakzaamheid bij de groei van het private onderwijs en de toenemende verstrengeling hiervan met het reguliere publiek bekostigde onderwijs. 

Ook de minister ziet de risico’s van toenemende verstrengeling van privaat aanbod in het publieke onderwijs. Hoewel er – mits voldaan aan voorwaarden als kwaliteit, toegankelijkheid en zeggenschap – ook voordelen kleven aan het inzet van privaat aanbod, zijn er grote risico’s voor onder andere kansengelijkheid en onderwijskwaliteit. Wiersma wil de publieke functie van het onderwijs waarborgen en versterken door te investeren in publiek onderwijs en door de normalisering van privaat aanbod aan te pakken en de ontmoedigen, zo schrijft hij in zijn brief.  

Richtlijnen 

De toename van het private aanbod en de oproep van de Onderwijsraad geven aanleiding om scholen beter te ondersteunen in het maken van afwegingen op het gebied van privaat onderwijs. Hiertoe wil de minister – met de onderwijsraden – richtlijnen ontwikkelen. De VO-raad is hierover in gesprek met OCW. Daarnaast gaat het ministerie, ook in samenwerking met o.a. de VO-raad, nogmaals voorlichten over de nieuwe wet ouderbijdrage. De VO-raad vindt het belangrijk dat de inzet van externe partijen niet leidt tot kansenongelijkheid en gebeurt onder verantwoordelijkheid van de school.  

Maximering ouderbijdrage 

Ook is de minister een traject gestart voor het opstellen van een wettelijke limiet voor hoge tot zeer hoge vrijwillige ouderbijdragen. Eerst vindt een inventarisatie plaats over hoe hoog de bijdragen momenteel zijn. Daarna wil Wiersma met het onderwijsveld bespreken welke limiet gesteld zou kunnen worden.   

De motie die opriep tot het landelijk stellen van een maximale hoogte voor de ouderbijdrage was ingediend tijdens een tweeminutendebat op 17 juni jl. over de nieuwe wetgeving rondom de vrijwillige ouderbijdrage. De optie van maximering is eerder onderzocht, maar van tafel geschoven, omdat het mogelijk zou leiden tot een nieuw normbedrag. Demissionair minister Slob ontraadde deze motie ook, omdat de nieuwe wet de problematiek moet ondervangen en hij hier eerst mee aan de slag wilde. Bovendien was het volgens Slob lastig te bepalen wat een maximale hoogte moet zijn. Maar de motie is toch aangenomen en het ministerie is hier nu mee aan de slag.