Stappenplan beschikbaar voor versterken basisvaardigheden taal

27 september 2022

SLO heeft een stappenplan ontwikkeld aan de hand waarvan scholen de basisvaardigheden taal-Nederlands verder kunnen versterken. Scholen analyseren hierbij waar hun leerlingen staan op dit vlak, maken een plan van aanpak en gaan aan de slag met de uitvoering.

Voor het plan van aanpak heeft SLO ook een aantal adviezen opgesteld. 

Zie daarnaast de factsheet waarin SLO een beeld schetst van in hoeverre Nederlandse leerlingen op landelijk niveau de basisvaardigheden taal-Nederlands al beheersen. De factsheet laat zien dat we hier wat betreft het vo nog weinig zicht op hebben; meer inzicht hierover is gewenst.

 

Scholen die aan de slag willen met het versterken van de basisvaardigheden en specifiek het taal-/leesonderwijs, kunnen voor meer informatie ook terecht op: