Alle onderwerpen

Onderwerp

Leesonderwijs

Nederlandse kinderen en jongeren lezen steeds minder vaak en met minder plezier langere teksten of boeken. Mede hierdoor is de leesvaardigheid van leerlingen in het vo de afgelopen jaren significant gedaald. Met goed leesonderwijs kunnen scholen helpen deze trend te keren. Deze pagina biedt ondersteuningsaanbod en inspiratie om als school invulling te geven aan dit leesonderwijs.

Praktijk & ondersteuning

Masterplan basisvaardigheden

Vanuit het ‘Masterplan basisvaardigheden’ van het kabinet is en komt ondersteuning beschikbaar voor po- en vo-scholen om een impuls te geven aan onder meer de taal- en leesvaardigheden van leerlingen. Zie voor meer informatie de themapagina 'Basisvaardigheden'

Kennistafel Effectief Leesonderwijs

Veel ondersteuningsaanbod op het vlak van leesonderwijs zal de komende tijd verder voortkomen uit de Kennistafel ‘Effectief Leesonderwijs’, een initiatief van de VO-raad, PO-Raad en het NRO. Deze Kennistafel - bestaande uit wetenschappers en mensen uit de onderwijspraktijk – verzamelt en ontsluit (wetenschappelijke) kennis over effectief leesonderwijs, ontwikkelt tools aan de hand waarvan scholen deze kennis kunnen toepassen in de klas, en organiseert activiteiten. Vertrekpunt voor de acties vanuit de Kennistafel is het visiestuk 'Beter leesonderwijs, van weten naar doen!'.

Bijeenkomsten & activiteiten

Hieronder lichten we relevante bijeenkomsten uit, vanuit de Kennistafel, de VO-raad of andere organisaties. 

Op dit moment zijn er geen relevante bijeenkomsten.