Alle onderwerpen

Onderwerp

Leesonderwijs

Nederlandse kinderen en jongeren lezen steeds minder vaak en met minder plezier langere teksten of boeken. Mede hierdoor is de leesvaardigheid van leerlingen in het vo de afgelopen jaren significant gedaald. Met goed leesonderwijs kunnen scholen helpen deze trend te keren. Deze pagina biedt ondersteuningsaanbod en inspiratie om als school invulling te geven aan dit leesonderwijs.

Praktijk & ondersteuning

Masterplan basisvaardigheden

Vanuit het ‘Masterplan basisvaardigheden’ van het kabinet is en komt ondersteuning beschikbaar voor po- en vo-scholen om een impuls te geven aan onder meer de taal- en leesvaardigheden van leerlingen. Zie voor meer informatie de themapagina 'Basisvaardigheden'

Kennistafel Effectief Leesonderwijs

De Kennistafel 'Effectief Leesonderwijs' - bestaande uit wetenschappers en mensen uit de onderwijspraktijk – verzamelt en ontsluit (wetenschappelijke) kennis over effectief leesonderwijs, ontwikkelt tools aan de hand waarvan scholen deze kennis kunnen toepassen in de klas, en organiseert activiteiten. De Kennistafel is een initiatief van de VO-raad, PO-Raad en het NRO. Vertrekpunt voor de acties vanuit de Kennistafel is het visiestuk 'Beter leesonderwijs, van weten naar doen!'.

1 / 0

Bijeenkomsten & initiatieven

Hieronder lichten we relevante bijeenkomsten en inititatieven uit, vanuit de Kennistafel, de VO-raad of andere organisaties. 

Publicaties (o.a. Kwaliteitswaaier)

Kwaliteitswaaier: Effectief Onderwijs in Begrijpend Lezen

De 'Kwaliteitswaaier: Effectief Onderwijs in Begrijpend Lezen' is een van de tools van de Kennistafel. Deze publicatie is een bundeling van de aanwezige wetenschappelijke kennis over effectief leesonderwijs op een behapbare manier. Onderwijsprofessionals kunnen deze kwaliteitswaaier gebruiken om het onderwijs in begrijpend lezen naar een hoger niveau te tillen. 

Kwaliteitswaaier: effectief onderwijs in begrijpend lezen

Andere publicaties

Zie ook andere actuele publicaties rond leesonderwijs: