Subsidie voor regionaal plan om krimp vo op te vangen

04 mei 2020

Schoolbesturen in het vo kunnen 50.000 euro subsidie krijgen om samen een regionaal plan op te stellen voor blijvend bereikbaar en kwalitatief goed onderwijsaanbod in tijden van krimp. Daarbij is het van belang dat besturen over de grenzen van het eigen belang en denominatie heen kijken. Samenwerking in de regio staat daarbij centraal.

Aanleiding voor de subsidieregeling is het rapport 'De laatste school ...? Advies over de aanpak van de gevolgen van leerlingendalingin het voortgezet onderwijs' van de commissie Dijkgraaf.

Twee onderdelen

De regeling bestaat uit twee onderdelen. Fase 1 voor planvorming en fase 2 voor de uitvoering hiervan. Voor fase 1 zijn aanvragen welkom vanaf 8 juni tot en met 22 juni. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Voor meer informatie leest u de begeleidende factsheet (infographic). 

De Subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling vo 2020 is nodig omdat onder andere fusies, het samenvoegen van vestigingen en het invoeren van een nieuw onderwijsconcept nu eenmaal geld kosten. Er is in totaal 25 miljoen euro beschikbaar voor de periode 2020-2025. Dit jaar is er 2,3 miljoen te vergeven. Subsidieaanvragen voor fase 1 zijn in te dienen via de website van DUS-I.

In fase 2 (vanaf 15 december tot 31 januari 2021), is er per regio een subsidie aan te vragen van maximaal 700.000 euro voor de uitvoering van het transitieplan. De twee mogelijke subsidies kunnen elk apart worden aangevraagd.

Criterium en advies

Uit de aanvraag moet onder meer blijken dat de regio voldoet aan het criterium van (een verwachte) leerlingendaling in het vo van minimaal 10% in vijf jaar tussen 2015 en 2025.

Voor advies en inspiratie kunt u ook terecht bij het project regionale samenwerking.