Twee van de zestien aanvragen goedgekeurd voor nieuwe scholen in het voortgezet onderwijs

02 juni 2022

De eerste aanvraagronde die volgde op de wet 'Meer ruimte voor nieuwe scholen' levert groen licht voor twee nieuwe scholen op in het voortgezet onderwijs. Veertien aanvragen zijn afgewezen. Dit blijkt uit de brief die minister Wiersma naar de Tweede Kamer stuurde op 31 mei 2022.

Voor het voortgezet onderwijs zijn er zestien aanvragen voor bekostiging van scholen ingediend. Om goedgekeurd te kunnen worden, moesten de aanvragen voldoende belangstelling aantonen én een positief advies van de inspectie krijgen, gebaseerd op de te verwachten onderwijskwaliteit. Van deze zestien aanvragen konden er zeven niet voldoende belangstelling aantonen, zijn twee aanvragen ingetrokken door de indieners en hebben elf aanvragen een negatief advies gekregen van de inspectie. Er zijn dus ook scholen die zowel niet voldoende belangstelling konden aantonen als geen positief oordeel van de inspectie ontvingen. In alle gevallen heeft DUO het advies van de inspectie overgenomen. Dit heeft geleid tot twee aanvragen die zijn gehonoreerd. In het primair onderwijs zijn 22 aanvragen gehonoreerd. Deze nieuwe scholen dienen in augustus 2023 van start te gaan.

De VO-raad is al lange tijd kritisch op deze wet, omdat de ruimte voor nieuwe scholen niet ten koste mag gaan van de samenwerking die in onze ogen nodig is voor de gezamenlijke maatschappelijke opdracht om een kwalitatief en dekkend onderwijsaanbod in stand te houden. Bovendien ziet de VO-raad graag dat aanvragen die via deze wet gedaan worden alleen gelden voor nieuwe scholen en dat het uitbreiden van onderwijs op een bestaande school dient plaats te vinden via het RPO. De VO-raad schreef hier eerder een brief over naar de Tweede Kamer. Ook in de Tweede Kamer klonken kritische geluiden over deze wet.

Burgerschap

Een aanzienlijk deel van de aanvragen is afgewezen op basis van de verwachte kwaliteit van het burgerschapsonderwijs. De VO-raad vindt het belangrijk dat nieuwe scholen meer duidelijkheid krijgen over wat er rond het thema burgerschap van hen wordt verwacht in de aanvraagprocedure, temeer daar ook bestaande scholen worstelen met dit vraagstuk.