Uitgekeerde bedragen uit convenant moeten als baten 2019 worden geboekt

03 februari 2020

De financiële middelen uit het onderwijsconvenant die in december zijn uitgekeerd, zullen volledig als baten 2019 moeten worden geboekt in de administratie van scholen. De regelgeving voor het jaarverslag laat op dit punt geen andere mogelijkheid toe. Tot deze conclusie kwam de Werkgroep Onderwijs van de Raad voor de Jaarverslaggeving in een extra vergadering over het boeken van de convenantsmiddelen.

De gelden uit het convenant betreffen aanvullende rijksbijdragen, over het boeken daarvan laat de regelgeving geen ruimte. Helaas kan een bestuur dus geen matching toepassen, omdat het geld in 2019 binnenkomt en bestemd is voor 2020 en 2021. Het enige dat een bestuur kan doen is op de balans een bestemmingsreserve creëren om zo duidelijk te maken dat het geld bedoeld is voor de komende jaren.

Het ministerie van OCW heeft hierover uitgebreider geschreven in de nieuwsbrief Jaarverslaggeving Onderwijs.