Uitslag poll-app: hoe hebben scholen aanvullend onderwijs geregeld?

21 maart 2024

De VO-raad stelde via de poll-app drie vragen over het aanbod en de toegankelijkheid van aanvullend onderwijs: hoe is het georganiseerd? Welke kosten zijn eraan verbonden? En wat is de visie van schoolleiders en bestuurders op aanvullend onderwijs? De peiling – ingevuld door 125 deelnemers – geeft een beeld van aanvullend onderwijs in het vo.

Hoe is aanvullend onderwijs in jouw organisatie georganiseerd?

 • Eigen docenten verzorgen op school aanvullend onderwijs voor leerlingen (89)
 • Leerlingen van de eigen organisatie verzorgen op school aanvullend onderwijs voor andere leerlingen (50)
 • Een commercieel huiswerk-/begeleidingsinstituut verzorgt aanvullend onderwijs in de school (45)
 • Op mijn school/scholen wordt geen aanvullend onderwijs georganiseerd (12)
 • Een niet-commercieel huiswerk-/begeleidingsinstituut verzorgt aanvullend onderwijs in de school (10)
 • Anders… (5)
   


Ongeveer de helft van de respondenten (62) heeft twee of meer antwoorden aangevinkt bij de vraag hoe aanvullend onderwijs in hun school is georganiseerd. Aanvullend onderwijs wordt voornamelijk door leraren (71%) en leerlingen (40%) van de eigen school verzorgd, kosteloos (66%) of tegen betaling. 36% van de respondenten geeft aan dat een commercieel huiswerk/begeleidingsbureau aanvullend onderwijs verzorgt. Dit is in 38% van de gevallen gratis voor leerlingen/ouders/verzorgers. In de categorie ‘anders’ geven respondenten onder andere aan dat oud-leerlingen en ouders ingezet worden om aanvullend onderwijs te verzorgen. 10% van de respondenten geeft aan dat er geen aanvullend onderwijs vanuit de school georganiseerd wordt.

In de poll vroegen we ook naar de visie op aanvullend onderwijs. Respondenten konden één antwoord selecteren. Het grootste deel van de respondenten vindt dat aanvullend onderwijs toegankelijk moet zijn voor alle leerlingen die dat nodig hebben (45%). Daarnaast zegt 35% dat aanvullend onderwijs niet nodig zou moeten zijn en niemand vindt aanvullend onderwijs onmisbaar.
 

Welke stelling sluit het best aan bij de visie op aanvullend onderwijs van jouw organisatie?  

 • Aanvullend onderwijs is onmisbaar (0)
 • Aanvullend onderwijs moet toegankelijk zijn voor alle leerlingen die dat nodig hebben (56)
 • Aanvullend onderwijs moet aansluiten bij de reguliere lessen van leerlingen (19)
 • Aanvullend onderwijs moet de leraren niet extra belasten (5)
 • Aanvullend onderwijs zou niet nodig moeten zijn (44)
 • Anders... (1)
   


In juni 2023 riepen de VO-raad, PO-Raad en OCW op om aanvullend onderwijs kosteloos toegankelijk te maken voor iedere leerling. 59% van de respondenten geeft aan dat op hun school/scholen een vorm van aanvullend onderwijs beschikbaar is waarvoor geen financiële bijdrage gevraagd wordt aan de leerling/ouders/verzorgers. De VO-raad vraagt leden die dat nog niet hebben gedaan, om alternatieven voor betaald aanvullend onderwijs te onderzoeken en biedt daarbij een handreiking in de vorm van de brochure ‘kansengelijkheid en aanvullend onderwijs’ voor concrete acties en praktijkvoorbeelden van andere scholen.

De poll stond open tussen 13 en 15 maart 2024. In de peiling zijn drie vragen gesteld over de organisatie van aanvullend onderwijs. De hierboven beschreven resultaten zijn gebaseerd op de reacties van 125 respondenten, onder wie schoolleiders (96), rector-bestuurders (9) en bestuurders (16) in het vo.