Vanaf 2020 weer maximale termijn van drie jaar voor tijdelijke contracten? Alleen als dit verwerkt is in nieuwe cao

04 september 2019

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) treedt per 1 januari 2020 in werking. Een van de belangrijkste maatregelen uit de WAB is dat de opeenvolging van tijdelijke contracten (de ketenbepaling) wordt verruimd. Nu is het wettelijk mogelijk om aansluitend drie contracten in twee jaar te aan te gaan. Dit wordt drie jaar. Werkgevers kunnen pas gebruik maken van die verruimde ketenbepaling indien dit is verwerkt in de cao.

In de inzetbrief van de VO-raad, stellen we voor om – als de nieuwe wet in werking treedt – de CAO VO op dit punt gelijkelijk aan te passen. Hiermee wordt de maximale termijn voor tijdelijke contracten weer drie jaar, zoals ook het geval was voor de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (WWZ).

Kan ik als werkgever vanaf 1 januari 2020 gebruik maken van de verruimde ketenbepaling?

Werkgevers kunnen pas gebruik maken van die verruimde ketenbepaling indien dit is verwerkt in de cao. Totdat er een nieuwe cao gaat gelden, is de huidige cao VO 2018/2019 van toepassing met een maximale termijn voor tijdelijke contacten van twee jaar, met uitzondering van de contracten met onbevoegde leraren en ISK.

Bepalingen opgenomen in de cao die voor de werknemer gunstiger zijn vergeleken met de wetswijziging, prevaleren boven de nieuwe bepalingen uit de wet. Dit is niet per definitie ten voordele van de werknemer maar is individueel afhankelijk. Dat is ook de reden dat de cao VO eerst aangepast dient te worden voordat de werkgevers in het voortgezet onderwijs gebruik kunnen maken van de nieuwe regels voor de ketenregeling.