Vereenvoudiging bekostiging uitgesteld tot 1 januari 2022

22 april 2020

De beoogde inwerkingtreding van de vereenvoudigde bekostiging wordt uitgesteld naar 1 januari 2022. Dat blijkt uit een Kamerbrief van de bewindspersonen van OCW op 22 april 2020. Voor een zorgvuldige implementatie en uitvoering van het wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging vo is meer voorbereidingstijd nodig. DUO heeft ook meer tijd nodig om de vereenvoudiging uit te voeren.

Het uitstellen van de vereenvoudigde bekostiging betekent voor vo-scholen en besturen dat de bekostiging voor 2021 nog wordt vastgesteld op basis van de huidige bekostigingssystematiek. Het uitstel geldt ook voor de regeling geïsoleerde scholen.

De vereenvoudiging leidt tot een eenvoudig en voorspelbaar bekostigingssysteem voor het voortgezet onderwijs. Scholen krijgen een gelijke bekostiging voor gelijke leerlingen. Hierdoor kunnen scholen en besturen beter meerjarig begroten hoeveel bekostiging zij van het ministerie van OCW ontvangen. Het is van onverminderd groot belang om per 1 januari 2022 een eenvoudig, voorspelbaar en neutraal bekostigingssysteem voor het voortgezet onderwijs in te voeren.