Vernieuwde checklist ‘Controle op wapenbezit in en rond scholen’

24 augustus 2021

Voor scholen is een vernieuwde checklist beschikbaar die hen helpt bij het succesvol in- en uitvoeren van controles op wapenbezit. Dit moet leiden tot minder wapenbezit onder leerlingen en dus meer veiligheid op school.

De checklist is ontwikkeld door bureau Beke - in opdracht van de ministeries van OCW en JenV - en maakt deel uit van het ‘Actieplan Wapens en Jongeren’ om het groeiende maatschappelijke probleem van wapenbezit en -gebruik onder jongeren tegen te gaan. Scholen kunnen hier een belangrijke rol in spelen, onder meer via het uitvoeren van een preventieve wapencontrole (in samenwerking met de gemeente, politie en het OM). 

De checklist bestaat uit drie fasen die nodig zijn om het uitvoeren van preventieve controles op wapenbezit op scholen te vergemakkelijken: de voorbereidingsfase, uitvoeringsfase en de fase van nazorg en ondersteunende maatregelen. Met icoontjes wordt in de lijst aangegeven welke partij verantwoordelijk is voor de uitvoering van welk onderdeel.

Aan het eind van de checklist staan praktische tips en voorbeelden om met het thema ‘veilige school’ in het algemeen en ‘wapenbezit en wapengebruik’ in het bijzonder aan de slag te gaan.

Zie voor meer informatie ook het webdossier Wapens en Jongeren van het centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid (CCV), en specifiek de pagina 'Scholen en wapens'.