Versterken leesonderwijs: mogelijke oplossingsrichtingen

09 mei 2022

Uit de Staat van het Onderwijs 2022 kwam naar voren dat nog veel moet gebeuren om de leesvaardigheid van leerlingen op orde te krijgen. Ook is er veel onderzoek gedaan naar wat goed leesonderwijs is, maar ontbreekt het aan praktische toepasbaarheid. In een Onderwijsestafette heeft het onderwijsveld de afgelopen maand oplossingsrichtingen voor onder meer deze vraagstukken geleverd. Zo hebben de VO-raad, PO-Raad en NRO de Kennistafel Effectief Leesonderwijs ingezonden. De Kennistafel zelf leverde ook input.

Om het leesonderwijs te verbeteren moet aan vier aspecten worden gewerkt, zo staat in deze tweede inzending. De Kennistafel roept op om van deze inzichten gebruik te maken en streeft er naar deze verder te verdiepen: 

  1. Maak van leesonderwijs een prioriteit; 
  2. Verzamel kennis en maak deze kennis toepasbaar voor de onderwijsprofessional; 
  3. Verspreid deze kennis; 
  4. Breng verandering gezamenlijk en in samenhang op gang. Hierbij is aandacht nodig voor veranderprocessen op scholen.
     

Werkconferentie De Staat van het Onderwijs

Op 11 mei is over dit thema doorgesproken tijdens de werkconferentie 'De Staat van het Onderwijs'.

Meer informatie over de Kennistafel

Meer weten over de inzichten van de Kennistafel? Lees het visiestuk van de Kennistafel of bezoek de website van de Kennistafel