VO-academie publiceert een vernieuwd katern over de Beroepsstandaard schoolleiders VO

09 juni 2021

In samenwerking met het Schoolleidersregister VO (SRVO) publiceert de VO-academie het herziene katern ‘Richting geven aan professionele ontwikkeling. Aan de slag met de Beroepsstandaard schoolleiders VO’. Het katern kan gezien worden als een handboek bij de beroepsstandaard: het geeft concrete handvatten voor de manier waarop de standaard kan worden gebruikt bij de professionele ontwikkeling van schoolleiders.


In januari 2021 verscheen de vernieuwde beroepsstandaard schoolleiders VO. Deze beroepsstandaard staat met de leiderschapspraktijken en persoonlijke kwaliteiten dicht bij de praktijk van de schoolleider. Zo helpt de beroepsstandaard schoolleiders om te reflecteren op de dagelijkse praktijk en eigenaar te zijn van hun professionele ontwikkeling. 

Het katern geeft schoolleiders en andere betrokkenen concrete handvatten voor de professionele ontwikkeling, aan de hand van de beroepsstandaard. Daarbij wordt een sterke link gelegd met strategisch personeelsbeleid. Zo is professionalisering en ontwikkeling geen losse activiteit meer, maar raakt het meer ingebed in het beleid van de gehele schoolorganisatie. Het is daarmee effectiever voor de schoolleider en voor de school.

De VO-raad, VO-academie en SRVO zullen de komende jaren een gezamenlijke impuls geven aan het duurzaam inzetten van de beroepsstandaard voor kwaliteitsverbetering in scholen en het proces van beroeps(groep)vorming.