VO-raad heeft begrip voor kabinetsbesluit over loslaten 1,5 meterregel leerlingen

22 mei 2021

De VO-raad heeft begrip voor het kabinetsbesluit dat de leerlingen in het voortgezet onderwijs niet langer 1,5 meter afstand tot elkaar hoeven te houden. De middelbare scholen mogen vanaf maandag 31 mei weer volledig open. Vanaf maandag 7 juni moeten alle scholen volledig open. Het kabinet neemt dit besluit mede op basis van een advies van het OMT, dat het loslaten van de 1,5 meter tussen leerlingen verantwoord vindt, mits leerlingen en personeel zich twee keer per week zelf testen op corona. Met deze versoepeling keren we feitelijk terug naar de situatie zoals die vanaf het begin van dit schooljaar tot half december bestond.

Wij realiseren ons heel goed dat het opnieuw aanpassen van de coronaregels veel vraagt van leraren, onderwijsondersteunend personeel, schoolleiders en bestuurders.  En we hebben grote waardering voor het aanpassingsvermogen van scholen en iedereen die er werkt in dit bizarre schooljaar. Ondanks al die inspanningen is het huidige regime voor heel veel leerlingen suboptimaal, hoe goed het in de praktijk ook loopt. Daar komt bij dat we niet willen dat de vertraging die het onderwijs heeft opgelopen langer duurt dan nodig.

Wij denken recht te kunnen doen aan zowel het belang van de leerlingen, namelijk zoveel als mogelijk fysiek onderwijs op school, als aan de zorgen over gezondheidsrisico’s van een deel van de medewerkers. Ten opzichte van de eerste maanden van dit schooljaar zijn de besmettingscijfers nu lager, neemt het aantal mensen dat (gedeeltelijk) gevaccineerd is hard toe en zijn er veel zelftesten beschikbaar, voor leerlingen en personeel. Daarnaast blijft de bepaling uit het protocol ten aanzien van onderwijspersoneel met een kwetsbare gezondheid of specifieke zorgen van kracht. Hierin staat dat zij in overleg met hun werkgever afspraken kunnen maken over het wel, niet of in aangepaste vorm geven van fysiek onderwijs. Onder alle omstandigheden blijft gelden dat niemand tot het onmogelijke is gehouden.