Werken aan ontwikkeltijd leraren deze week centraal

31 oktober 2018

Deze week is het de ‘Week van de werkdrukvermindering en ontwikkeltijd’. De gehele week staat in het teken van de gemaakte cao-afspraken om tot werkdrukvermindering en meer tijd voor onderwijsontwikkeling voor leraren te komen. De week is een goede gelegenheid om met uw personeel in gesprek te gaan over hoe u dit op uw school wilt realiseren, zodat u voor de afgesproken datum van 1 maart 2019 een plan hierover heeft liggen. Ter ondersteuning en inspiratie voor uw school op dit vlak vinden deze week diverse activiteiten plaats en is een online helpdesk gelanceerd.

Sinds een paar maanden vindt u op de website van Voion al een online dossier ‘Meer ontwikkeltijd’, met daarin onder meer informatie, instrumenten, handreikingen en goede voorbeelden. Vanaf deze week kunt u daarnaast met uw vragen rond het realiseren van werkdrukvermindering en meer ontwikkeltijd voor docenten, terecht bij een digitale helpdesk.

Praktijkvoorbeeld: hoe meer ontwikkeltijd realiseren? 
Het Lyceum Schöndeln heeft de lessenreductie voor de wiskunde A-lessen van havo 4 al op een bijzondere manier vormgegeven.

Lees meer over de aanpak van deze school


Webinar

Op woensdagavond 31 oktober vond een webinar plaats over het organiseren van meer ontwikkeltijd. Hierin werden informatie, tips en handvatten gedeeld en vertelde een aantal scholen die ervaring hebben met het realiseren van meer ontwikkeltijd voor leraren over hun ervaringen. Het webinar is terug te kijken via de website van Voion

Regiobijeenkomsten

Ook na deze week kunt u gebruik blijven maken van de aangeboden ondersteuning. Vanaf november vindt nog een aantal regiobijeenkomsten plaats over ontwikkeltijd. De datum en locatie van een bijeenkomst is al bekend:


Binnenkort volgt meer informatie over de overige bijeenkomsten.