Zo veilig mogelijk op schoolreis: wat te regelen?

11 juni 2017

Stichting School & Veiligheid heeft een infoblad opgesteld om scholen te ondersteunen bij het organiseren van een zo veilig mogelijke schoolreis. Het infoblad dient als checklist: waar moet u allemaal aan denken en wat moet u regelen bij de voorbereiding en uitvoering van de schoolreis, om de kans dat leerlingen met een incident te maken krijgen zo klein mogelijk te maken? En hoe kunt u uw leerlingen en de schoolorganisatie zo goed mogelijk voorbereiden op een situatie waarbij zich toch een incident (bijvoorbeeld diefstal, een ongeluk of een aanslag) voordoet?

Bij het plannen van een schoolreis is het – zeker ook in het licht van de recente terreuraanslagen – zeer belangrijk om hier van te voren goed over na te denken. Het infoblad biedt u houvast hierbij.

Bekijk het infoblad ‘Wijs op schoolreis’. Het infoblad is ontwikkeld in samenwerking met de ministeries van Buitenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie.

Reisadvies

Het infoblad biedt geen advies over het wel of niet laten doorgaan van schoolreizen. De VO-raad verwijst scholen in dat kader naar de reisadviezen van het ministerie van BZ. We adviseren scholen zich goed te informeren over de veiligheidssituatie, in goed overleg met de ouder- en leerlingenraad vervolgens een weloverwogen besluit te nemen over de schoolreis en hier ook helder over te communiceren.