Alle onderwerpen

Onderwerp

Bevoegdheid

Door het lerarentekort en bepaalde onderwijskundige ontwikkelingen kunnen besturen en scholen niet altijd een bevoegde leraar voor de klas zetten. Dit maakt een ander perspectief op bekwame en bevoegde leraren noodzakelijk, en een herziening van het bevoegdhedenstelsel.

Praktijk & ondersteuning

Bevoegdheid leraren

Onderwijs door bevoegde en bekwame leraren is een werkgeversverantwoordelijkheid van bestuurders. Het is ook al lange tijd een heet hangijzer. De in 2018 ingestelde Bevoegdhedencommissie (die de minister van OCW adviseerde) heeft begin 2021 haar werkzaamheden beëindigd, uit onvrede over het uitblijven van fundamentele oplossingen voor de bevoegdhedenproblematiek. 

De VO-raad ondersteunt besturen bij het bepalen van de onderwijsbevoegdheid van een leraar. Voor nieuwe vakken is dat vaak nog niet helder. We geven hier een aantal handige links.