Alle onderwerpen

Onderwerp

CAO VO

De VO-raad overlegt met werknemersorganisaties over de arbeidsvoorwaarden van ruim 120.000 personeelsleden in het voortgezet onderwijs.

Wat speelt er?

CAO VO-onderhandelingen

Op 6 juni zijn de onderhandelingen gestart met het uitwisselen van de wederzijdse inzetbrieven. Inmiddels zijn cao-partijen een paar overlegronden verder waarin vooral is gesproken over werkdrukverlichting, het professionele gesprek en de stagevergoedingen. Eind volgende week is het laatste overleg voor de vakantie, waarna de onderhandelingen in september een vervolg krijgen. Partijen streven naar een cao-akkoord voor 1 oktober 2024. Op die datum loopt de huidige cao af.

CAO VO 2023/2024

Op 12 september 2023 sloten de VO-raad en de vakbonden een onderhandelaarsakkoord voor de CAO VO 2023/2024. De cao heeft een looptijd van 1 mei 2023 tot 1 oktober 2024. De salarissen en uitkeringen worden per 1 juli 2023 structureel verhoogd met 10 procent. Werknemers krijgen daarnaast in november 2023 een eenmalige uitkering die afhankelijk is van de loonschaal.

CAO VO 2022

In de CAO VO 2022 was afgesproken dat alle medewerkers in het vo per 1 juli 2022 een loonsverhoging van 4,75% ontvangen. Ook krijgen zij een eenmalige bruto-uitkering toegekend van 500 euro, naar rato van de betrekkingsomvang. Het ondersteunend personeel ontvangt in oktober een jaarlijkse uitkering van 275 euro. In de cao zijn ook afspraken gemaakt over de besteding van de 300 miljoen euro die beschikbaar is voor verlichting van de werkdruk.

Vaste en tijdelijke aanstellingen

Hoe kan het dat het aantal vaste aanstellingen in het voortgezet onderwijs daalt terwijl er sprake is van een lerarentekort? We moeten er toch alles aan doen om startende leraren te binden? De cijfers en achtergronden staan in onderstaand artikel uit het VO-magazine op een rijtje.

Eerdere cao's

CAO VO 2022-2023

De salarissen en salarisschalen werden per 1 juli 2022 verhoogd met 4,75%. In juli 2022 werd een eenmalige bruto-uitkering toegekend van € 500,-- naar rato van de betrekkingsomvang.

CAO VO 2021

Met de CAO VO 2021 ontvingen alle medewerkers in het vo per 1 oktober 2021 een loonsverhoging van 1,5%. Ook werd de eindejaaruitkering structureel verhoogd van 8,0 naar 8,33% waarmee een volledige dertiende maand werd gerealiseerd. Daarnaast ontvingen de medewerkers eenmalig een bedrag van 800 euro bij een fulltime dienstverband.

CAO VO 2020

In de CAO VO 2020 ontvingen onderwijzend en ondersteunend personeel met terugwerkende kracht een structurele loonsverhoging van 2,75% op 1 maart 2020. Daarnaast werd de eindejaarsuitkering met 0,6% verhoogd naar 8% en kregen werknemers een eenmalige uitkering van 750 euro.