Alle onderwerpen

Onderwerp

CAO VO

De VO-raad overlegt met werknemersorganisaties over de arbeidsvoorwaarden van ruim 120.000 personeelsleden in het voortgezet onderwijs.

Wat speelt er?

CAO VO 2022

Op 22 juni 2022 sloten de sociale partners een onderhandelaarsakkoord voor een CAO VO 2022-2023. Zowel de leden van de VO-raad als achterbannen van de onderwijsbonden hebben inmiddels goedkeuring gegeven aan dit akkoord; daarmee is de CAO VO 2022 een feit. De cao heeft een looptijd van 1 januari 2022 tot 1 mei 2023.

In de CAO VO 2022 is afgesproken dat alle medewerkers in het vo per 1 juli 2022 een loonsverhoging van 4,75% ontvangen. Ook krijgen zij een eenmalige bruto-uitkering toegekend van 500 euro, naar rato van de betrekkingsomvang. Het ondersteunend personeel ontvangt in oktober een jaarlijkse uitkering van 275 euro. In de cao zijn ook afspraken gemaakt over de besteding van de 300 miljoen euro die beschikbaar is voor verlichting van de werkdruk.

Vaste en tijdelijke aanstellingen

Hoe kan het dat het aantal vaste aanstellingen in het voortgezet onderwijs daalt terwijl er sprake is van een lerarentekort? We moeten er toch alles aan doen om startende leraren te binden? De cijfers en achtergronden staan in onderstaand artikel uit het VO-magazine op een rijtje.

Eerdere cao's

CAO VO 2021 

Met de CAO VO 2021 ontvingen alle medewerkers in het vo per 1 oktober 2021 een loonsverhoging van 1,5%. Ook werd de eindejaaruitkering structureel verhoogd van 8,0 naar 8,33% waarmee een volledige dertiende maand werd gerealiseerd. Daarnaast ontvingen de medewerkers eenmalig een bedrag van 800 euro bij een fulltime dienstverband.

CAO VO 2020

In de CAO VO 2020 ontvingen onderwijzend en ondersteunend personeel met terugwerkende kracht een structurele loonsverhoging van 2,75% op 1 maart 2020. Daarnaast werd de eindejaarsuitkering met 0,6% verhoogd naar 8% en kregen werknemers een eenmalige uitkering van 750 euro.