Alle onderwerpen

Onderwerp

Gezonde School

Het belang van een gezonde leefstijl van kinderen en jongeren is al lange tijd bekend en is door corona verder onderstreept. Gezond leven zorgt voor een goede gezondheid en maakt dat jongeren beter in hun vel zitten en beter presteren op school. Op dit vlak is nog winst te behalen. Het onderwijs kan hier een belangrijke (stimulerende) rol in spelen. Scholen die verder aan de slag willen met het thema gezondheid, kunnen hierbij gebruikmaken van een divers ondersteuningsaanbod.

Praktijk & ondersteuning

Programma Gezonde School

Het programma Gezonde School biedt scholen een specifieke aanpak om een gezonde school te worden: een school die veel aandacht besteedt aan gezondheidsthema’s en een gezonde leefstijl van leerlingen stimuleert. Scholen kunnen hierbij aan de slag met een of meer gezondheidsthema’s, daarbij ondersteund door een Gezonde School-coördinator binnen de school en een Gezonde School-adviseur van de GGD. 

Per thema biedt Gezonde School een overzicht van wat je als school kan doen op het vlak van signalering, beleid, het creëren van een gezonde schoolomgeving en educatie (activiteiten en voorlichting). Scholen kunnen hierbij putten uit een lijst met erkende Gezonde School-activiteiten en praktijkvoorbeelden. Is een thema op orde, dan kan een vignet Gezonde School worden aangevraagd. Dit is een kwaliteitskeurmerk en een erkenning voor de inspanningen van scholen.

De website van Gezonde School bevat per thema ook verwijzingen naar relevant ondersteuningsaanbod van andere organisaties. 

Nationaal Programma Onderwijs

Scholen kunnen de middelen die ze vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) hebben ontvangen om de gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen op te vangen, ook inzetten voor het organiseren van sportieve activiteiten. 

Inspiratie uit de praktijk

Op de inspiratiewebsite van Gezonde School vertellen scholen hoe zij een gezonde leefstijl van leerlingen stimuleren. Laat je inspireren door hun verhalen. Zie daarnaast het overzicht met alle Gezonde Scholen, en neem eventueel contact op met scholen in de buurt voor uitwisseling en inspiratie.