Alle onderwerpen

Onderwerp

Professionalisering bestuurders

Scholen ontwikkelen zich steeds meer als professionele schoolorganisaties die in beweging komen en blijven om continu eigentijds onderwijs aan te bieden. Dat vraagt goed leiderschap en bestuur. De taken van bestuurders worden steeds complexer. En van alle leidinggevenden, van leraar tot ervaren bestuurder, wordt verwacht dat zij kritisch naar zichzelf kijken en zichzelf blijven ontwikkelen.

Wat speelt er?

Werken aan professionalisering

Leiderschap is essentieel voor de kwaliteit van het voortgezet onderwijs en het optimaal functioneren van een school. Professionalisering is het gedeelde belang van bestuurders en schoolleiders, al hebben zij verschillende rollen en bevoegdheden.

Ook in de Code Goed onderwijsbestuur VO is het werken aan de eigen professionaliteit een belangrijk thema. De VO-academie stimuleert bestuurders en schoolleiders hierbij en ondersteunt ze met diverse leeractiviteiten, kennis en informatie. 

Professionaliseringsthema’s

VO-raad, PO-Raad en VvOB (de beroepsvereniging van bestuurders in het funderend onderwijs) hebben in 2017 de ‘set professionaliseringsthema’s’ voor bestuurders opgesteld, vanuit een ontwikkelingsgericht perspectief. Dit zijn ze:

  • Boegbeeld en hoofd
  • Maatschappelijke verantwoordelijkheid en maatschappelijke opdracht
  • Strategische visie en planning
  • Leiderschap
  • Verantwoordelijkheid en rekenschap
  • Persoonlijk professionaliteit
     

In een achtergronddocument, met als titel Onderwijsbestuurder: een uitdagende professie, is te lezen hoe voor deze zes thema’s is gekozen. De set professionaliseringsthema’s vormt de basis voor veel activiteiten van de VO-academie.