Alle onderwerpen

Onderwerp

Professionalisering bestuurders

Scholen ontwikkelen zich steeds meer als professionele schoolorganisaties die in beweging komen en blijven om continu eigentijds onderwijs aan te bieden. Dat vraagt goed leiderschap en bestuur. De taken van bestuurders worden steeds complexer. En van alle leidinggevenden, van leraar tot ervaren bestuurder, wordt verwacht dat zij kritisch naar zichzelf kijken en zichzelf blijven ontwikkelen.

Praktijk & ondersteuning

Professionaliseringsactiviteiten

Leidinggeven is niet alleen verbinden, samenwerken en besluiten nemen, maar ook kritisch naar jezelf kijken en jezelf ontwikkelen. De VO-raad besteedt aandacht aan de professionele ontwikkeling van bestuurders in het programma van de VO-academie.

Regelmatig biedt de VO-academie inspirerende professionaliseringsactiviteiten aan, waarbij het leren van en met collega-bestuurders centraal. Bijvoorbeeld de leervorm Collegiale (bestuurlijke) visitatie: door met collega-bestuurders het gesprek aan te gaan, doe je nieuwe ideeën en inzichten op en kun je reflecteren op het eigen bestuurlijk denken en handelen. Zo leveren deelnemers ook een bijdrage aan verdere verbetering van de onderwijskwaliteit. En zo voldoen zij aan de in de Code Goed Onderwijsbestuur VO genoemde good practice: “Het bestuur neemt eens in de vier jaar deel aan een vorm van collegiale bestuurlijke visitatie.”

Ook is er een inwerkprogramma voor startende bestuurders, en zijn er masterclasses rond specifieke onderwerpen en inhoudelijke leertrajecten die aansluiten bij actuele thema’s, zoals Verantwoording in Breder Perspectief en Regie op Digitalisering.

Voor ervaren bestuurders heeft de VO-academie een intersectoraal aanbod. De uitwisseling met bestuurders uit andere sectoren wordt in twee trajecten gefaciliteerd: Intersectorale intervisie (in samenwerking met NVZD) en Intersectoraal besturenprogramma (in samenwerking met Stichting Leerkracht en de PO-Raad).  

Ook interessant is de database VO-managementcoaches. Schoolleiders en bestuurders met een coachvraag kunnen kosteloos gebruik maken van een van de gecertificeerde VO-managementcoaches. Ook kun je zelf gecertificeerd coach worden via de succesvolle opleiding VO-managementcoach. Jaarlijks nemen 25 bestuurders en ervaren schoolleiders hieraan deel en zetten hun opgedane kennis en expertise in om (beginnende) collega’s in de sector te ondersteunen in hun professionalisering.